Zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawsze w cenie i na czasie. Zwłaszcza podczas spotkania CPX International, w tym roku w Utrechcie.

read more