Select Page

LifeScreen™ Pro

Diagnostyka arytmii
Szybka ocena długotrwałego EKG

Efektywna i szybka ocena 30 dni EKG

Skuteczne opcje diagnostyczne

Wejdź w nową erę wydajnych długotrwałych ambulatoryjnych badań EKG, wykonując badania przesiewowe i diagnozując pacjentów pod kątem migotania przedsionków i innych okresowych arytmii, dzięki jakości klinicznej zapisu gwarantowanej przez technologię Spacelabs Healthcare.

Szybsze wyniki

Program Lifescreen Pro skraca czas analizy dla tygodni zapisu do kilku minut. Pozwala to na szybkie uzyskanie wstępnej oceny pacjentów, co w przypadku części zapisów jest wystarczające do wygenerowania raportu końcowego z badania. Program Lifescreen Pro jest częścią ekosystemu informacyjnego Sentinel, co pozwala na łatwe kontynuowanie oceny w bardziej zaawansowanym programie analiz Pathfinder SL (np. dla oceny stymulatora lub niedokrwienia).

Program Lifescreen Pro ocenia ilościowo zdarzenia arytmii, w tym obciążenie i rozkład migotania przedsionków, oraz koreluje dolegliwości pacjenta, pozwalając na efektywną pracę z zapisami holterowskimi o czasie trwania do 30 dni.
Program Lifescreen Pro ocenia ilościowo zdarzenia arytmii, w tym obciążenie i rozkład migotania przedsionków, oraz koreluje dolegliwości pacjenta, pozwalając na efektywną pracę z zapisami holterowskimi o czasie trwania do 30 dni.
Program Lifescreen Pro ocenia ilościowo zdarzenia arytmii, w tym obciążenie i rozkład migotania przedsionków, oraz koreluje dolegliwości pacjenta, pozwalając na efektywną pracę z zapisami holterowskimi o czasie trwania do 30 dni.

Pełna kontrola nad analizą automatyczną

Analiza ponad 3 milionów pobudzeń wymaga specjalnych rozwiązań. Program Lifescreen Pro zapewnia inteligentną automatyzację, pozwalającą na kontrolę i interakcję z danymi. Analiza obejmuje przegląd arytmii, ocenę epizodów migotania przedsionków i i zaburzeń przewodzenia. Specjalnie przygotowany ekran podsumowania czytelnie przedstawia wyniki analizy dla całego badania.

Inteligentny przepływ pracy

Szybki przegląd i edycja zdarzeń oraz dodawanie najistotniejszych zdarzeń do raportu zbiorczego. Istnieje możliwość szybkiego i czytelnego wyświetlenia EKG w trybie stronicowania w celu weryfikacji analizy, oczyszczenia obszarów z artefaktami i identyfikacji zdarzeń. Funkcje przewijania i zmiany wielkości obrazu są dostępne dla każdego ekranu EKG oraz w trybie synchronicznej pracy dwuekranowej.

Trendy pozwalają zajrzeć głębiej

Epizody migotania przedsionków są wykrywane automatycznie, ale można je również szybko przeglądać i edytować w celu umieszczenia w raporcie końcowym. Program Lifescreen Pro posiada funkcję trendu zdarzeń dla analizy EKG do 30 dni, w tym wykres częstości rytmu serca, który można wykorzystać do identyfikacji okresów nagłych zmian i nieregularności rytmu serca.

Pomóż pacjentom przekazywać potrzebne Ci informacje

Opcjonalna aplikacja na smartfony ułatwia pacjentom szybkie i wygodne raportowanie dolegliwości oraz wykonywanych czynności i aktywności dobowej. Dzięki opcji łączności Bluetooth rejestrator umieszcza informacje ze zdarzenia bezpośrednio w zapisie. Pozwala to uniknąć ręcznego przenoszenia informacji z papierowego dziennika, oszczędzając czas i pomagając uniknąć błędów.

Zdarzenia związane z dolegliwościami można przeglądać, korygować, dodawać do raportu końcowego i korelować z arytmiami w zapisie.

Pełny przegląd

Współpraca w ramach systemu Sentinel sprawia, że Twoje możliwości są większe. Rozwiązania firmy Spacelabs ułatwiają wymianę danych, współdzielenie pracy i szybką diagnostykę arytmii dla 24-godzinnych lub dużo dłuższych rejestracji holterowskich.

Szerszy horyzont obserwacji

Długotrwałe nieinwazyjne rejestracje EKG do 30 dni możilwe są do szybkiej i skutecznej oceny w kilka minut. Wykrywaj istotne problemy programem Lifescreen Pro z dłuższych okresów monitorowania, z wygodnych rejestratorów Eclipse Pro i Mini przy pomocy nowoczesnego patch’a
– plastra z sensorem EKG.

Szczegółowość analizy

Program Lifescreen Pro umożliwia przekazywanie fragmentów zapisu z rejestratorów Eclipse Pro i Mini do systemu Pathfinder SL w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy, bez konieczności powtórnego wczytywania lub wykonywania ponownie rejestracji.

Pracuj tam, gdzie chcesz

Wczytuj zapisy, opisuj i zatwierdzaj raporty z dowolnego miejsca. Do systemu zarządzania informacjami kardiologicznymi Sentinel można uzyskać dostęp przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu do pracy z innych pomieszczeń w szpitalu, przychodni środowiskowych, gabinetów prywatnych czy pracowni diagnostycznych można wykorzystać komputer stacjonarny, tablet lub mobilne stacje robocze.
System Sentinel obsługuje badania ambulatoryjne EKG i ciśnienia tętniczego (ABP), EKG spoczynkowe i wysiłkowe, spirometrię i inne badania oddechowe, także z urządzeń innych producentów. Dzięki funkcji logowania domenowego i SSO, dostępowi opartemu na rolach, szyfrowaniu danych i połączeń (SSL), logowaniu historii operacji, Sentinel spełnia wymagania i regulacje dotyczące ochrony danych i cyberbezpieczeństwa.