Select Page

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

Sercowo-płucne testy wysiłkowe

 • niski koszt eksploatacji
 • bieżący pomiar FiO2 do 100% oraz FiCO2
 • elementy eksploatacyjne proste do samodzielnej wymiany
 • automatyczne zerowanie i prosta pełna kalibracja
 • opcja bieżącego pomiaru CO2 otoczenia dla kalibracji i korekcji pomiarów
 • zgodność z technologicznymi zaleceniami wg. ATS i ERS
 • spełnia zalecenia aplikacyjne wg. EACPR/AHA 2012/2016
 • nowoczesny system do diagnostyki oraz oceny wydolności fizycznej

Moduł badań EKG

 • monitorowanie 12 odprowadzeń EKG wraz z medianami
 • moduł pacjenta USB lub bezprzewodowy
 • opcja automatycznego rozpoznawania arytmii, opcja automatycznego NIBP
 • wbudowana pełna funkcjonalność EKG spoczynkowego
 • możliwość wykonywania badań wysiłkowych EKG bez oceny gazów i wentylacji

Pneumotachometr Ergoflow

Czujnik Ergoflow montowany jest w koszyku głowicy bez użycia narzędzi, co pozwala na szybką wymianę przez użytkownika oraz umożliwia jego czyszczenie, dezynfekcję lub sterylizację, w  przypadku podejrzenia zanieczyszczenia. Czujnik jest tani w eksploatacji, ponieważ nie posiada elementów do wymiany lub naprawy, mogących ulec uszkodzeniu lub awarii.

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

50

instalacji w Polsce

40

ergospirometrii w Polsce

600

systemów w ośrodkach europejskich

170

bodypletyzmografów w ośrodkach europejskich

100

aparatów do dyfuzji w ośrodkach europejskich

Oprogramowanie medyczne BLUE CHERRY®. Kompletna platforma do badań diagnostyki oddechowej.

BLUE CHERRY® stanowi modularne rozwiązanie do organizacji i wykonywania badań oddechowych. Oprogramowanie w podstawowej formie stanowi wyposażenie każdego aparatu produkcji Geratherm Respiratory i umożliwia dostosowaną do potrzeb rozbudowę o opcje dostępne w systemie – opcje badań oraz opcje dodatkowych urządzeń pomiarowych. System można również rozbudować do pełnej architektury sieciowej z centralnym serwerem danych opartym o MS SQL, stanowiska klienckie oraz stacje robocze z synchronizacją lub replikacją danych. Blue Cherry posiada rozbudowane możliwości integracji, w tym konfigurowalny interfejs HL7 do połączenia z systemem HIS w płynnie współpracujące rozwiązanie systemowe.

Specyfikacja techniczna

Analizator O2

Analizator CO2