Select Page

ECGpro – System badań elektrokardiograficznych

ECGpro – System badań elektrokardiograficznych

Oprogramowanie do badań wysiłkowych

 • Moduł pacjenta z komunikacją USB oraz w wersji bezprzewodowej Bluetooth
 • Wbudowana funkcjonalność EKG spoczynkowego oraz monitorowania rytmu
 • Czytelna prezentacja EKG w układzie klasycznym i Cabrera oraz samodzielnie zdefiniowanych układach odprowadzeń
 • Równoczesna prezentacja 12 odprowadzań EKG i wszystkich 12 uśrednień
 • Ocena wysiłku poprzez interpolowaną wartość METS lub moc w Watach również dla bieżni
 • Opcja automatycznego wykrywania arytmii
 • Graficzny edytor protokołów obciążenia w tym typu ramp.
 • Współpraca z większością dostępnych ergometrów i bieżni (Ergoline, Lode, Ergosana, Trackmaster, Woodway, RAM, H/P Cosmos)
 • Opcja transmisji badania w czasie rzeczywistym ze stanowisk do stacji centralnej
 • Możliwość rozbudowy do systemu serwerowego z funkcjami replikacji i mirroringu danych
 • Możliwość integracji poprzez XDT, HL7 oraz DICOM

ECGpro dostępny jest jako system oprogramowania medycznego wraz z wybranym modułem EKG Cardiopart 12 USB lub Cardiopart 12 Blue oraz jako kompletny zestaw do badań wysiłkowych.

Moduły EKG Cardiopart 12

CardioPart 12 USB

Moduł EKG na USB

CardioPart 12 Blue

Bezprzewodowy moduł EKG (Bluetooth)

Pomiary uzupełniające badanie wysiłkowe EKG

9

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego

 • pomiar w warunkach ruchu na bieżni
 • metoda oscylometryczna oraz osłuchowa bramkowana EKG
 • bramkowanie EKG z modułu CardioPart 12 lub CardioPart 12 Blue
 • bezobsługowy moduł zintegrowany z oprogramowaniem ECGpro
9

Bezprzewodowy pomiar pulsoksymetrii spO2

 • moduł pulsoksymetru mocowany na nadgarstku pacjenta
 • algorytm pomiaru spO2 w warunkach ruchu
 • połączenie z oprogramowaniem poprzez transmisję Bluetooth

Nonin Wristox 3150 OEM

9

Opcja oceny zużycia gazów oddechowych i wentylacji wysiłkowej

 • zgodna z zaleceniami dla technologii pomiarów wg. ATS i ERS
 • zgodna z zaleceniami aplikacyjnymi wg. EACPR/AHA 2012 i 2016
 • dostosowana do zaleceń klinicznych towarzystw ATS/ACCP i AHA

Specyfikacja techniczna

Dokumentacja