Select Page

Moduły EKG (CardioPart)

ECGpro – System badań elektrokardiograficznych

Moduły EKG (CardioPart)

ECGpro – System badań elektrokardiograficznych

Komputerowe 12-kanałowe EKG

 • elastyczne rozwiązanie oparte o komputer PC lub tablet (Windows)
 • proste w obsłudze kompakotwe moduły EKG
 • detekcja impulsów stymulatora serca
 • różne opcje konfiguracji i funkcjonalności
 • opcja wyjścia wyzwalającego QRS
 • opcja podłączenia elektrod podciśnieniowych

CardioPart 12 USB

Moduł EKG na USB

Specyfikacja techniczna CardioPart 12 USB

CardioPart 12 Blue

Bezprzewodowy moduł EKG (Bluetooth)

Specyfikacja techniczna CardioPart 12 Blue

Porównanie funkcji i możliwości rozbudowy

Dokumentacja

ECGpro – oprogramowanie medyczne do wykonywania badań EKG

 • prosta obsługa programu jednym wiodącym przyciskiem
 • możliwość rozpoczęcia badania EKG przyciskiem na module bezprzewodowym
 • kontrola jakości podłączenia elektrod na ekranie przed rozpoczęciem badania (impednacj i szumy)
 • predefiniowane bloki opisowe badania z możliwością użycia parametrów opisu
 • duży wybór formatów wydruku