Select Page

Blueflow

Jednorazowy prekalibrowany pneumotachometr

Blueflow

  • nowa jednorazowa głowica
  • oparta o rurkę Pitot
  • parametry techniczne zgodne z ATS/ ERS
  • dostępna ze Spirostik Blue
  • indywidualne kody kalibracji

Jednorazowy czujnik Blueflow gwarantuje higienę i wysoki standard bezpieczeństwa.

Wystarczy wprowadzić indywidualny kod kalibracji przed rozpoczęciem badania spirometrycznego.

ATS/ERS zaleca kontrolę kalibracji dla każdej partii jednorazowych pneumotachometrów.

Specyfikacja techniczna

Modele aparatów, do których pasuje głowica Blueflow