Select Page

Finapres Nova

Ciągły pomiar ciśnienia tętniczego i hemodynamiki

Finapres NOVA – podstawowe informacje (lektor w jęz. angielskim)

Oryginalne właściwości Finapres NOVA

Finapres NOVA to aparat do ciągłego nieinwazyjnego monitorowania i pomiaru ciśnienia tętniczego oraz parametrów pracy serca. Unikalne właściwości pomiarowe Finapres NOVA, związane są z wykorzystaniem oryginalnych i opatentowanych technologii firmy Finapres Medical Systems. Aparat NOVA jest najnowszą realizacją wcześniejszych modeli: Finometer oraz Portapres.

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia na tętnicy palca, metodą stale korygowanego docisku do naczynia (tzw. volume clamp). Znana od lat 60-tych metoda, została opracowana przez J. Penaza i polega na ciągłej regulacji ciśnienia w mankiecie, na podstawie pletyzmograficznego sygnału optycznego.
Prawidłowe wykorzystanie techniki volume clamp, wymaga zastosowania autokalibracji. Technika Physiocal opracowana przez K.H. Wesselinga, dokonuje cyklicznej oceny średniego ciśnienia tętniczego, do  którego dobierany jest punkt pracy układu.
Aparat prezentuje wartości ciśnienia tętniczego, właściwe dla tętnicy ramieniowej (BAP), wyliczone z zastosowaniem funkcji transferowej. Rekonstruowane są kształt fali tętna oraz wartości ciśnień SYS, MAP i DIA. Metoda zapewnia idealną dokładność śledzenia zmian tych parametrów.
Pomiar ciśnienia w miejscu odległym od poziomu serca (palec dłoni) wprowadza błąd ciśnienia, związany z różnicą wysokości. Hydrostatyczna różnica ciśnień korygowana jest specjalnym układem pomiarowym, w sposób ciągły. Pozwala to na zmiany położenia ciała badanego podczas pomiaru.
Opcjonalna technika kalibracji wartości BAP, (tzw. return to flow), wykorzystuje oscylometryczny pomiar ciśnienia oraz informację o przepływie w naczyniu. Wartości bezwzględne BAP spełniają dzięki tej opcji wymagania AAMI/ANSI/ISO 81060-2:2009, EN1060-2:2004 i ESH.

Hemodynamika Modelflow

Opcjonalne oprogramowanie wyliczające bieżące parametry pracy serca: CO, SV, TPR, dP/dt, na podstawie krzywej fali tętna oraz modelu matematycznego układu krążenia. Zapewnia idealną dokładność śledzenia zmian parametrów, a po kalibracji również dobrą dokładność wartości bezwzględnych.

Ocena układu autonomicznego GAT – Guided Autonomic Testing

Opcjonalne oprogramowanie wyliczające bieżące parametry pracy serca: CO, SV, TPR, dP/dt, na podstawie krzywej fali tętna oraz modelu matematycznego układu krążenia. Zapewnia idealną dokładność śledzenia zmian parametrów, a po kalibracji również dobrą dokładność wartości bezwzględnych.

Parametry i właściwości

Podstawowa specyfikacja techniczna

Opcje oprogramowania

Referencje Finapres

Imholz BP, Wieling W, van Montfrans GA, Wesseling KH, Fifteen years experience with finger arterial pressure monitoring: assessment of the technology, Cardiovascular Research 1998 Jun.; 38(3):605-16 ● Bogert LW, Harms MP, Pott F, Secher NH, Wesseling KH, van Lieshout JJ, Reconstruction of brachial pressure from finger arterial pressure during orthostasis, J Hypertens. 2004 Oct; 22(10):1873-80 ● Gizdulich P, Prentza A, Wesseling KH, Models of brachial to finger pulse wave distortion and pressure decrement, Cardiovasc Res., 1997 Mar; 33(3):698-705 ● Berend E. Westerhof, Janneke Gisolf, Wim J. Stok, Karel H. Wesseling, John M. Karemaker, Time-domain cross-correlation baroreflex sensitivity: performance on the EUROBAVAR data set, Journal of Hypertension 2004, 22:1-10 ● Stephanie R. Yiallourou, Adrian M. Walker, Rosemary S.C. Home, Validation of a New Noninvasive Method to Measure Blood Pressure and Assess Baroreflex Sensitivity in Preterm Infants During Sleep, SLEEP, Vol. 29, No. 8, 2006 ● Jansen JRC, Schreuder JJ, Mulier JP, Smith NT, Settels JJ, Wesseling KH, A comparison of cardiac output derived from arterial pressure wave against thermodilution in cardiac surgery patients, British Journal of Anaesthesia 2001; 87 (2): 212-22 ● B. P. de Wilde, J. J. Schreuder, P. C. M. van den Berg and J. R. C. Jansen, An evaluation of cardiac output by five arterial pulse contour techniques during cardiac surgery, Anaesthesia, 2007, 62, pages 760–768.