Select Page

Sentinel

Zintegrowany system zarządzania badaniami kardiologicznymi i oddechowymi

Mapa możliwości i zastosowań systemu Sentinel

Aplikacje medyczne – interfejsy

EKG

EKG komputerowe i integracja z aparatami, przeglądarka zapisów z porównaniem, integracja z HIS lub PACS.

Czytaj więcej...

Holter Ekg

Badania 24/48-godz. i 7-dniowe, 3- i 12-kanałowe, sieciowe i stanowiskowe systemy.

Czytaj więcej...

Holter RR

Sieciowe wczytywanie i odczyt, nowoczesna przeglądarkowa aplikacja, integracja z HIS lub PACS.

Czytaj więcej...

Ekg wysiłkowe

Raporty z badań dostępne w zintegrowanym sieciowym systemie badań.

Czytaj więcej...

Badania oddechowe

Spirometria i inne badania czynnościowe w zintegrowanej aplikacji.

Czytaj więcej...

stanowiska, sieć klient-serwer, wymiana danych pomiędzy systemami

serwer aplikacji www dostępny w sieci LAN

Sentinel RDT

Bezpośrednia bezpieczna wymiana danych przez sieć internet pomiędzy stacjami Sentinel.

Czytaj więcej...

Sentinel

Nowoczesne oprogramowanie na stanowiska i serwery, wykorzystujące MS SQL, elastyczne i konfigurowalne, sprawdzone w wielu dużych i małych ośrodkach kardiologicznych w Polsce i na świecie. Integracja z HIS lub PACS, z funkcjami bezpieczeństwa cyfrowego i danych osobowych.

Czytaj więcej...

Urządzenia mobilne

Przeglądarkowe aplikacje systemu ze wsparciem dedykowanym dla urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów.

Czytaj więcej...

Aplikacje zew. / XDT

Interfejs BDT / GDT (lub xDT) pozwala na integrację Sentinel z innymi aplikacjami medycznymi.

Czytaj więcej...

HIS/HL7

Integracja w standardzie HL7 z dowolnym systemem typu HIS np. AMMS (Assecco) lub CliniNET (CGM).

Czytaj więcej...

PACS/DICOM

Integracja dwukierunkowa z systemami RIS i repozytorium PACS, obsługa formatu DICOM.

Czytaj więcej...

Integracje web/IHE

Indywidualne konfiguracje z komunikacją webową z wykorzystaniem aktorów i standardu IHE.

Czytaj więcej...

Integracje

Aplikacje medyczne – interfejsy

EKG

EKG komputerowe i integracja z aparatami, przeglądarka zapisów z porównaniem, integracja z HIS lub PACS.

Czytaj więcej...

Holter Ekg

Badania 24/48-godz. i 7-dniowe, 3- i 12-kanałowe, sieciowe i stanowiskowe systemy.

Czytaj więcej...

Holter RR

Sieciowe wczytywanie i odczyt, nowoczesna przeglądarkowa aplikacja, integracja z HIS lub PACS.

Czytaj więcej...

Ekg wysiłkowe

Raporty z badań dostępne w zintegrowanym sieciowym systemie badań.

Czytaj więcej...

Badania oddechowe

Spirometria i inne badania czynnościowe w zintegrowanej aplikacji.

Czytaj więcej...

Integracje

Aplikacje zew. / XDT

Interfejs BDT / GDT (lub xDT) pozwala na integrację Sentinel z innymi aplikacjami medycznymi.

Czytaj więcej...

HIS/HL7

Integracja w standardzie HL7 z dowolnym systemem typu HIS np. AMMS (Assecco) lub CliniNET (CGM).

Czytaj więcej...

PACS/DICOM

Integracja dwukierunkowa z systemami RIS i repozytorium PACS, obsługa formatu DICOM.

Czytaj więcej...

Integracje web/IHE

Indywidualne konfiguracje z komunikacją webową z wykorzystaniem aktorów i standardu IHE.

Czytaj więcej...

Organizacja pracy

Sentinel RDT

Bezpośrednia bezpieczna wymiana danych przez sieć internet pomiędzy stacjami Sentinel.

Czytaj więcej...

Urządzenia mobilne

Przeglądarkowe aplikacje systemu ze wsparciem dedykowanym dla urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów.

Czytaj więcej...

Oprogramowanie integrujące badania kardiologiczne

Sentinel jest nowoczesnym oprogramowaniem scalającym różne aplikacje medyczne z zakresu kardiologii, a także aplikacje zewnętrzne np. dla diagnostyki oddechowej.

Praca w jednym zintegrowanym systemie pozwala na większą efektywność i pewność oceny pacjenta, poprzez szybki przegląd potrzebnych informacji, np. spoczynkowego badania EKG dla uzupełnienia oceny holterowskiej itp.

Komplet badań dostępnych w ramach jednego systemu i kartoteki pacjenta, daje lepszy obraz sytuacji oraz oszczędza czas personelu medycznego.

Typowe aplikacje Sentinel to:

 • Holter EKG
 • Holter RR / ABPM
 • EKG spoczynkowe
 • EKG wysiłkowe
 • Spirometria

oraz inne rodzaje badań, których wyniki mogą być importowane i przechowywane w Sentinel oraz wymieniane z zewnętrznymi systemami.

Oprogramowanie jest nowoczesną koncepcją otwartą na potrzeby użytkowników, pozwalając na dostosowanie wyglądu, sposobu pracy i możliwości do potrzeb i skali wdrożenia.

Stanowisko samodzielne czy klient systemu sieciowego, Sentinel działa jako aplikacja przeglądarki internetowej, umożliwiając organizację instalacji na wiele sposobów i wariantów, w tym na zdalny uniwersalny i nie wymagający instalacji lokalnej dostęp do systemu.

Architektura systemu pozwala na centralne zarządzanie całą instalacją sieciową.

Automatyzacja przebiegu pracy to jedna z wielu zalet systemu. Określone czynności mogą zostać skonfigurowane odpowiednio do aplikacji i metod stosowanych przez użytkownika. Na przykład, otrzymane z aparatów EKG badania mogą zostać automatycznie przesłane do systemu szpitalnego w postaci wydruków pdf, podczas kiedy w innym ośrodku badania takie zostaną w systemie do momentu ich opisania i zatwierdzenia przez operatora. Gdzie indziej, badania określonego rodzaju lub określonej grupy pacjentów, zostaną jednocześnie automatycznie wyeksportowane w formacie FDA-XML w celu archiwizacji danych badania klinicznego. To tylko jedne z możliwych konfiguracji systemu Sentinel.

Uniwersalny dostęp do badań pacjentów

Sentinel daje możliwość pracy z różnymi rodzajami badań, zachowując wspólny interfejs ich obsługi w zakresie przeglądania, opisywania i zatwierdzania. Operacje te dostępne są także na urządzeniach mobilnych takich jak tablety lub smartfony. Wybrane aplikacje medyczne obsługiwane są bezpośrednio przez Sentinel, to znaczy bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów oprogramowania. Możliwe jest w ten sposób nie tylko wczytywanie danych z aparatów EKG, rejestratorów holterowskich EKG i RR, ale również przeglądanie i edycja zapisów 12-kanałowego EKG spoczynkowego oraz badań ABPM. Badanie EKG otrzymane automatycznie z aparatu przy łóżku pacjenta lub na SOR, może zostać natychmiast opisane przez lekarza dyżurnego na tablecie poza pokojem lekarskim i po zatwierdzeniu od razu przesłane do dokumentacji medycznej pacjenta w systemie szpitalnym.

Cyfrowe bezpieczeństwo danych osobowych

Sentinel umożliwia pracę i dostęp do danych z różnych miejsc i różnych urządzeń.

Dostęp do informacji przetwarzanych w systemie kontrolowany jest poprzez uprawnienia i ustawienia użytkowników, które mogą być zintegrowane z centralnymi mechanizmami kontroli LDAP.

Sentinel posiada niezbędne mechanizmy bezpieczeństwa i nadzoru, wyróżniając się pełnym cyfrowym bezpieczństwem.

Opcje bezpieczeństwa cyfrowego systemu Sentinel:

 • ustawiane metody siły i zmiany haseł dostępu
 • integracja z usługą Active Directory
 • możliwość automatycznej autoryzacji SSO
 • praca poprzez szyfrowane łącza protokołu https
 • wsparcie dla dysków szyfrowanych bitlock
 • baza danych w MS SQL
 • szyfrowanie tabel bazy danych (dbDefence oraz TDE)
 • szyfrowanie danych w tranzycie

Właściwości Sentinel związane z ochroną danych osobowych:

 • role użytkowników ograniczające dostęp do danych
 • konfigurowanie polityki haseł dostępu
 • automatyczne zamykanie bezczynnych sesji
 • konfigurowanie zakresu i kategorii przetwarzanych danych osobowych
 • bezpieczne przetwarzanie danych poprzez szyfrowanie
 • zapis wszystkich operacji przetwarzania kartoteki pacjenta i badania
 • audyt operacji w systemie oraz adresów logowania
 • automatyczne backupy MS SQL

APLIKACJE MEDYCZNE – INTERFEJSY

EKG

Sentinel posiada wbudowaną funkcjonalność przeglądania zapisów ze spoczynkowego EKG. Aplikacja przeglądarkowa pozwala na wygodną ocenę badań z różnych urządzeń, stacjonarnie lub mobilnie. EKG może zostać wyświetlone w wybranych układach prezentacji 3x4, 4x3, 6x2, 6x1 dla odprowadzeń kończynowych lub przedsercowych, a także w układzie 12x1. Możliwe jest pokazanie kanału rytmu z oznaczeniem prezentowanego fragmentu zapisu, przydatnem zwłaszcza przy prezentacji sekwencyjnej EKG. Dostępny są kaliper pomiarowy oraz możliwość oznaczenia opisem momentu badania.

Dane EKG można zarejestrować przez zintegrowany z systemem moduł komputerowego EKG, za pośrednictwem zewnętrznego zintegrowanego systemu badań np. ECGpro lub bezpośrednio z aparatów EKG. Połączenie z samodzielnymi aparatami EKG może być jedno- lub dwukierunkowe, tworząc w pełni zintegrowane rozwiązanie działające od zlecenia badania z systemu szpitalnego do wykonania zapisu na aparacie i poprzez Sentinel zwracające wynik do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.

Sentinel opcjonalnie wykonuje automatyczne pomiary i interpretację słowno-kliniczną w oparciu o algorytm Glasgow. Możliwa jest reanaliza wyników pobranych z aparatu, co umożliwia ujednolicenie informacji dostępnych w systemie.

Badania EKG mogą być przechowywane w postaci cyfrowej w Sentinel oraz poza nim, dzięki obsłudze formatów DICOM oraz FDA-XML i eksportowane odpowiednio do systemów PACS lub innych archiwów cyfrowych.

Sentinel akceptuje dane z różnych aparatów wielu wytwórców, dzięki implementacji cyfrowego translatora DatamedFT. Dzięki temu Sentinel jest uniwersalnym rozwiązaniem do zarządzania badaniami EKG, które pozwala na organizację przebiegu pracy odpowiednio do potrzeb i wymagań użytkownika, nie ograniczając klienta do korzystania jedynie z rozwiązań technologicznych dostępnych w Spacelabs Healthcare.

Holter EKG

Sentinel integruje się wewnętrznie z oprogramowaniem medycznym Pathfinder SL do analizy ambulatoryjnych rejestracji EKG. Pathfinder SL daje wyjątkowe możliwości pracy z zapisem 3- lub 12-kanałowym, 24/48-godzinnym lub 7-dniowym. 

W połączeniu z możliwościami systemu Sentinel stanowi wszechstronne rozwiązanie organizacyjne dla badań holterowskich. Możliwe jest wczytywanie rejestracji ze stanowisk systemu sieciowego bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, możliwe jest też wczytanie zapisów z innego komputera na samodzielne stanowisko analiz lub przesłanie danych do analizy lub konsultacji w innym systemie poprzez publiczną sieć internet.

Holter RR

Sentinel posiada wbudowaną całkowicie opartą o przeglądarkę internetową obsługę badań ambulatoryjnych rejestracji ciśnienia krwi tzw. ABPM. Możliwa jest edycja danych, wykluczanie poszczególnych pomiarów, wykonywanie statystyki dla wskazanych fragmentów badania.
Dostępne raporty oparte są o wskazania i zalecenia ESH i PTNT, w zakresie sposobu raportowania i zawartych w raporcie danych. Możliwości organizacji, integracji i przystosowania pracy w Sentinel powodują, że Holter RR zyskuje zupełnie nowe właściwości aplikacyjne.

Zobacz także:

EKG wysiłkowe

Sentinel scala wyniki badań EKG w całość dostępnej dokumentacji medycznej pozwalając na zastosowanie dostępnych w systemie metod pracy i organizacji, np. opisywania i akceptacji wyników na stanowiskach sieciowych poza pracownią badań wysiłkowych.
Podstawą wymiany danych są raporty w plikach pdf, dzięki czemu możliwe jest włączenie do systemu większości dostępnych współczesnych zestawów do badań wysiłkowych. Sentinel zapewnia centralny punkt rozdzielania zleceń w przypadku integracji z system szpitalnym.

Zobacz także:

Badania oddechowe

Badania oddechowe dopełniają diagnostykę kardiologiczną pacjenta. Poszczególne badania mogą być wykonywane przez wyspecjalizowane pracownie diagnostyki czynnościowej i spirometrii, a dzięki możliwości integracji aplikacji medycznych Sentinel zapewnia zintegrowanie tych wyników z pozostałymi danymi medycznymi pacjentów.
Dodatkowo zależnie od zastosowania systemu możliwa jest organizacji listy zleceń i badań oraz przeglądanie i zatwierdzanie wyników poprzez Sentinel. Integracja z aplikacją do badań oddechowych np. Blue Cherry umożliwia otwieranie badania do edycji w aplikacji w której dane zostały zarejestrowane.

Integracje

Inne systemy/XDT

Sentinel posiada konfigurowalny interfejs komunikacyjny BDT / GDT (tzw. xDT). Ten interfejs służy głównie do połączenia systemu z innymi aplikacjami medycznymi. 

Zależnie od właściwości i przeznaczenia integrowanej aplikacji, możliwe jest jej uruchamianie bezpośrednio z Sentinel jako elementu przebiegu pracy, przesyłanie do niej danych osobowych pacjentów oraz otrzymywanie raportów z badań. Pozwala to na ujednolicenie procedur i dostępność zintegrowanych danych w ramach całego systemu Sentinel.

Zobacz inne nasze aplikacje i systemy medyczne, możliwe do zintegrowania z Sentinel:

HIS/HL7

Integracja ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS) jest obecnie podstawą organizacji elektronicznej dokumentacji medycznej. Sentinel posiada w pełni konfigurowany interfejs standardu HL7 pozwalający na dwukierunkową wymianę danych. Typowym modelem rozwiązania jest organizacja typowa dla pracowni diagnostycznej, tzn. system HIS przesyła do Sentinel zlecenia na badania, a następnie Sentinel informuje o ich wykonaniu wraz z zatwierdzonym wynikiem.

Sentinel obsługuje komunikaty w grupach:

 • ADT (dane osobowe, dane wizyt i pobytów)
 • OMG (zlecenia badań)
 • ORU (wyniki badań słowno - numeryczne oraz pdf)
 • QRY - ADR (bieżące zapytania o dane osobowe)

Posiadamy doświadczenie na podstawie wdrożonych i sprawdzonych w kilkuletniej pracy integracje HL7 z wiodącymi systemami szpitalnymi HIS, np. AMMS (Assecco) i CliniNET (CGM).

PACS/DICOM

Integracje WEB/IHE

ROZWIĄZANIA

System klasy CIS

Funkcjonalność:

 • cyfrowy obieg dokumentów
 • repozytorium danych EKG
 • organizacja badań EKG

Zalety:

 • obsługa różnych formatów danych SCP, FDA XML, DCM
 • system otwarty na różne aparaty
 • wbudowana przeglądarka EKG
 • konfigurowane scenariusze pracy
 • dostęp przez www
 • integracja innych badań nieinwazyjnych, np. EKG wysiłkowe, ABP, spirometria

Specyfikacja techniczna

Walidacje

Dokumentacja