Select Page

BlueCherry

System do obsługi badań czynnościowych

BLUE CHERRY® stanowi modularne rozwiązanie do organizacji i wykonywania badań oddechowych. Oprogramowanie w podstawowej formie stanowi wyposażenie każdego aparatu produkcji Geratherm Respiratory i umożliwia dostosowaną do potrzeb rozbudowę o opcje dostępne w systemie – opcje badań oraz opcje dodatkowych urządzeń pomiarowych.

System można również rozbudować do pełnej architektury sieciowej z centralnym serwerem danych opartym o MS SQL, stanowiska klienckie oraz stacje robocze z synchronizacją lub replikacją danych. Blue Cherry posiada rozbudowane możliwości integracji, w tym konfigurowalny interfejs HL7 do połączenia z systemem HIS w płynnie współpracujące rozwiązanie systemowe.

50

instalacji w Polsce

40

ergospirometrii w Polsce

600

systemów w ośrodkach europejskich

170

bodypletyzmografów w ośrodkach europejskich

100

aparatów do dyfuzji w ośrodkach europejskich

BLUE CHERRY® stanowi modularne rozwiązanie do organizacji i wykonywania badań oddechowych. Oprogramowanie w podstawowej formie stanowi wyposażenie każdego aparatu produkcji Geratherm Respiratory i umożliwia dostosowaną do potrzeb rozbudowę o opcje dostępne w systemie – opcje badań oraz opcje dodatkowych urządzeń pomiarowych.

System można również rozbudować do pełnej architektury sieciowej z centralnym serwerem danych opartym o MS SQL, stanowiska klienckie oraz stacje robocze z synchronizacją lub replikacją danych. Blue Cherry posiada rozbudowane możliwości integracji, w tym konfigurowalny interfejs HL7 do połączenia z systemem HIS w płynnie współpracujące rozwiązanie systemowe.

50

instalacji w Polsce

40

ergospirometrii w Polsce

600

systemów w ośrodkach europejskich

170

bodypletyzmografów w ośrodkach europejskich

100

aparatów do dyfuzji w ośrodkach europejskich

Podstawowa funkcjonalność systemu

Badania spirometryczne (SVC, FVC)

Pełna spirometria z kontrolą jakości

 • bieżące tachometry czasu wydechu i osiągnięcia plateau
 • interaktywne ekrany motywacyjne dla dzieci
 • automatyczny lub ręczny wybór najlepszej obwiedni
 • edytowalna biblioteka zbiorów wartości należnych
 • wartości należne i percentylowe wg. GLI 2012
 • parametry oceny jakości badania wg. ATS/ERS i NLHEP

Procedury badań uzupełniających

 • ocena odwracalności obturacji
 • grupowanie i porównanie wyników badań
 • graficzny trend wyników pacjenta
 • integracja wyników z pozostałymi badaniami czynnościowymi płuc
 • przeznaczony do badań dorosłych oraz dzieci od 4 lat

Aparatura do badań spirometrycznych

Badania pojemności dyfuzyjnej (DLCO)

DLCO metodą pojedynczego oddechu

 • pomiar pojemności dyfuzjnej płuc metodą pojedynczego oddechu wg. ATS/ERS
 • szybki i dokładny pomiar dzięki zastosowaniu CH4 zamiast He
 • bezobsługowe analizatory z automatycznym zerowaniem
 • tryb treningowy bez poboru gazu pomiarowego
 • konfiguracja objętości pomiarowej i odrzucanej
 • konfiguracja wyliczania czasu wstrzymania oddechu wg. Jones-Meade, Oglivie lub ESP

Aparatura do badań pojemności dyfuzyjnej

Badania bodypletyzmograficzne (TLC, RAW)

Pletyzmografia całego ciała

 • programowana lub ręczna sekwencja badania
 • interaktywne instrukcje wykonania manewru
 • programowany czas zamknięcia zastawki
 • zintegrowany pomiar oporu całkowitego płuc Raw
 • metoda R-efektywne, Mathis lub Ulhm
 • opcja DLCO oraz MIP/MEP/P0,1

Aparatura do badań bodypletyzmograficznych

Badania wysiłkowe (VO2max)

Sercowo-płucne testy wysiłkowe

 • niski koszt eksploatacji
 • bieżący pomiar FiO2 do 100% oraz FiCO2
 • elementy eksploatacyjne proste do samodzielnej wymiany
 • automatyczne zerowanie i prosta pełna kalibracja
 • opcja bieżącego pomiaru CO2 otoczenia dla kalibracji i korekcji pomiarów
 • zawiera opcję badań spirometrycznych
 • zgodność z technologicznymi zaleceniami wg. ATS i ERS
 • spełnia zalecenia aplikacyjne wg. EACPR/AHA 2012/2016

Moduł badań EKG

 • monitorowanie 12 odprowadzeń EKG wraz z medianami
 • moduł pacjenta USB lub bezprzewodowy
 • opcja automatycznego rozpoznawania arytmii, opcja automatycznego NIBP
 • wbudowana pełna funkcjonalność EKG spoczynkowego
 • możliwość wykonywania badań wysiłkowych EKG bez oceny gazów i wentylacji
 • dostępny także jako samodzielny zestaw do badań wysiłkowych EKG

Aparatura do badań wysiłkowych

Wiarygodność badań i używania

9

KALIBRACJA

Procedury zgodne ze standardami ATS/ERS

 • automatyczny pomiar i korekcja BTPS / STPD
 • interaktywna 3-zakresowa procedura kalibracji 3L
 • interaktywna 3-zakresowa procedura kontroli liniowości
 • automatyczne bezobsługowe zerowanie analizatorów
 • automatyczna kalibracja gazowa
 • automatyczny pomiar stężeń gazów w otoczeniu
9

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Prostsze procedury higieniczne

 • czyszczenie, dezynfekcja lub sterylizacja bez rozbierania czujnika na elementy
 • wszystkie elementy wykonane z materiału łatwego do czyszczenia
 • łatwy dostęp do wszystkich narażonych elementów toru pomiarowego
 • filtry bakteryjno-wirusowe
9

NORMY I WYNIKI

Biblioteka wartości referencyjnych

 • wszystkie podstawowe zbiory wartości referencyjnych w tym GLI 2012, ECCS 1993, NHANES III, Zapletal
 • wartości dla wszystkich typów badań : spirometrii, DLCO, pletyzmografii i ergospirometrii
 • edytor wartości referencyjnych
 • prezentacja należnej, wartości percentylowej, % należnej, percentyla, z-score

Materiały eksploatacyjne do badań spirometrycznych

Spiraflow

Jednorazowy prekalibrowany pneumotachometr

Blueflow

Jednorazowy prekalibrowany pneumotachometr

Ergoflow

Pneumotachometr wielokrotnego użycia

Pulmosafe

Filtry bakteryjno-wirusowe

Opcje sprzętowe

AMBISTIK – automatyczna stacja BTPS

CO2stik – automatyczny pomiar CO2 otoczenia

PULSTIK – telemetria HR Polar

Pulstik
Bezprzewodowa transmisja spO2 z modułu mocowanego na nadgarstku badanego. Rozszerza możliwości pomiarowe Blue Cherry. Brak kabli stanowi istotne ułatwienie prowadzenia badań wysiłkowych, testu marszu 6-minutowego itp. Technologia czujnka i modułu wyspecjalizowane do badań w ruchu, oparte o rozwiązania wiodącego producenta, firmę Nonin. Czujniki dostępne w wersji na palec, płatek uszny lub na czoło / skroń (pomiar reflektancyjny).
Specyfikacja techniczna
zakres PR 0 – 250 bpm
wymiary (dł. x szer. x wys.) 76,5 x 30 x 18,5 mm
waga 20 g
klasa wykonania IPX0 wg. IEC 529
klasyfikacja CE IIa
klasa bezp. BF
interfejs USB 2.0
częst. nadajnika 2.4 GHz
zasilanie z interfejsu USB
pobór prądu <40 mA

WristOX – pomiar spO2

Badania uzupełniające

Procedura testów prowokacyjnych

 • konfiguracja etapów, placebo, stężeń i timerów
 • wybór rodzaju nebulizatora
 • kontrola parametrem FEV1 lub sRAWtot
 • wyliczenie PC20 lub PD20
 • opcja oprogramowania dla systemu Blue Cherry (parametr sRAWtot
  tylko dla Bodystik)

Oporność okluzyjna Rocc

 • zastawka elektromagnetyczna łatwa w czyszczeniu
 • opcja oprogramowania dla Bodystik i Diffustik
 • dostępne jako opcja dla Spirostik PRO

Ciśnienia oddechowe MIP/MEP

 • ocena pracy mięśni oddechowych
 • pomiar MIP/MEP i P0.1
 • opcja aparatów Spirostik PRO, Diffustik i Bodystik

Test LIPOXmax

 • badanie oceniające optymalne spalanie tłuszczów
 • klinicznie potwierdzona metoda poprawy mięśniowej pojemności tlenowej
 • opcja oprogramowania dla aparatu Ergostik

Kalkulator treningów

 • modele wyliczeń dla treningu rowerowego i biegowego
 • metoda HR, VAT oraz RCP
 • harmonogram ćwiczeń treningowych
 • opcja oprogramowania dla aparatu Ergostik

Kalorymetria pośrednia REE / EE

 • ocena na podstawie wymiany gazowej
 • opcja maski z kapturem tzw. canopy
 • pomiar CO2 w otoczeniu
 • wersja uproszczona z wykorzystaniem maski twarzowej
 • opcja dla aparatu Ergostik

BlueCherry – INTEGRACJE

Opcje integracji z systemami EMR/HIS poprzez uniwersalny interfejs HL7

Blue Cherry posiada elastycznie konfigurowalny interfejs HL7, pozwalający na wielopunktową integrację poprzez wymianę komunikatów zawierających dane pacjenta i badania. Integracja zapewnia bezobsługowy elektroniczny obieg informacji pomiędzy systemem szpitalnym i stanowiskami badań Blue Cherry, tworząc podstawy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Opcja jest dostępna dla stacji roboczych oraz instalacji serwerowej (sugerowane rozwiązanie).

Spirostik | Spirostik Complete | Bodystik | Diffustik | Ergostik

+

 • odczytywanie komunikatów danych pacjenta (ADT)
 • odczytywanie komunikatów zleceń badań (OMG, ORM)
 • odczytywanie komunikatów terminarza wykonań (SIS)
 • odsyłanie wyników badań z zawartością numeryczno-opisową (ORU) oraz graficzną w PDF (MDM)

Opcje integracji z innymi systemami medycznymi i aparatami

Blue Cherry posiada możliwość dwukierunkowej wymiany informacji z innymi programami medycznymi oraz aparaturą, wyposażonymi w interfejs xDT (BDT/GDT). Integracja pozwala na zorganizowane elektronicznej wymiany informacji pomiędzy programami oraz na włączenie zewnętrznej funkcjonalności do systemu Blue Cherry lub odwrotnie (uruchamianie wybranego programu zewnętrznego z przekazaniem informacji i pobraniem wyniku). Opcja jest dostępna dla instalacji serwerowej oraz stacji roboczych (sugerowane rozwiązanie).

Spirostik | Spirostik Complete | Bodystik | Diffustik | Ergostik

+

 • integracja z oscylometrią tremoflo AOS
 • integracja z pomiarem FeNO Circassia (d. Areocrine)
 • integracja z aplikacjami WinLactat, Ergonizer
 • integracja z analizatorami gazów krwi

Opcje podłączenia zewnętrznych aplikacji EKG wysiłkowego

Blue Cherry posiada funkcje wykonywania sercowo-płucnych badań wysiłkowych tzw. spiroergometrii oraz możliwość uruchomienia w ramach własnej funkcjonalności badania wysiłkowego EKG. W tym celu Blue Cherry posiada możliwość integracji z zewnętrznym system rejetracji i monitorowania EKG wysiłkowego, z zachowaniem bieżącej transmisji parametrów do własnego interfejsu. Daje to możliwość rozszerzenia badania EKG o elementy dostępne w Blue Cherry np. bezprzewodowy pomiar spO2 lub kontrolę urządzeń wysiłkowych nieobsługiwanych przez zewnętrzną aplikację.

Spirostik | Spirostik Complete | Bodystik | Diffustik | Ergostik

+

Amedtec ECGpro

 • Amedtec ECGpro (preferowana integracja)
 • GE Cardiosoft
 • Mortara
 • Schiller

Opcje bezobsługowych pomiarów wzrostu i wagi

Blue Cherry posiada możliwość pobrania danych pomiarowych z urządzeń SECA. Pomiary uzyskane na zewnętrznej wadze lub wzrostomierzu prod. SECA, wyposażonych w funkcję bezprzewodowej transmisji, odczytywane są automatycznie i uzupełniają informacje o pacjencie, niezbędne dla dalszych wyliczeń parametrów oraz wartości należnych.

Spirostik | Spirostik Complete | Bodystik | Diffustik | Ergostik

+

Interfejs bezprzewodowy sieci SECA 360° do komputera lub sieci ethernet/wifi

 • Szybkość. Natychmiastowa transmisja danych z SECA do Blue Cherry.
 • Mobilność. Połączenie wszystkich komponentów bez prowadzenia okablowania.
 • Dostosowanie. Możliwe jednoczesne połączenie z czterema różnymi produktami SECA 360°.
 • Pewność. Zero błędów dzięki elektronicznej transmisji danych.