Select Page

ECGPro

Oprogramowanie komputerowego systemu badań spoczynkowych i wysiłkowych ekg

Oprogramowanie medyczne ECGPro

ECGpro jest rozbudowanym i nowoczesnym systemem do komputerowego nadzoru i wykonywania badań EKG.

Zestaw dostępny jest jako oprogramowanie medyczne oraz moduły pomiarowe EKG lub jako gotowe kompletne stanowiskowe rozwiązanie na dedykowanym wózku medycznym z bezpiecznym zasilaniem. 

Oprogramowanie bazy danych wykorzystuje standard MS SQL i zapewnia wsparcie funkcji sieciowych, replikację bazy danych pomiędzy stanowiskami w sieci, użycie centralnej bazy danych na serwerze, transmisję badania w czasie rzeczywistym na inne stanowisko (zdalny nadzór nad pracownią), integrację z innymi systemami EKG (translator danych cyfrowych), a także z systemami informacji medycznej HIS/EMR (BDT/GDT oraz HL7 lub DICOM).
 • Komputerowy system badań EKG
 • EKG oparte o aparaty stacjonarne, przenośne i modułowe
 • EKG w układzie klasycznym, Cabrera lub zdefiniowanym przez użytkownika
 • natywna obsługa badań EKG spoczynkowych, w trybie długiej taśmy lub monitorowania oraz EKG wysiłkowego
 • EKG w trybie awaryjnym
 • kontrola jakości sygnały poprzez monitorowanie impedancji oraz poziomu szumów z odprowadzeń
 • Elastyczna konfiguracja procedur pomiarowych
 • Funkcja transmisji badania w czasie rzeczywistym z końcówek do centrali nadzorującej (moduł ECGpro Online)
 • Organizacja stanowiskowa lub sieciowa z opcjami replikacji i mirroringu danych
 • Możliwość zintegrowania z innym oprogramowaniem medycznym lub wymiany danych (BDT/GDT) np. spirometrii i badań oddechowych.
 • Opcje integracji HL7 lub DICOM

Moduły EKG Cardiopart 12

CardioPart 12 USB

Moduł EKG na USB

CardioPart 12 Blue

Bezprzewodowy moduł EKG (Bluetooth)

Moduły komputerowego EKG służą do bezpośredniej rejestracji sygnału do systemu.

Umożliwiają zależnie od konfiguracji wykonywania badań EKG spoczynkowego oraz wysiłkowego.

Badania EKG można skonfigurować w profilach uwzględniających właściwości procedury, takie jak układ odprowadzeń, format prezentacji i protokoły obciążenia, dzięki czemu rozpoczęcie pracy jest jeszcze szybsze i prostsze. 

Wszystkie istotne dla uruchamianego badania ustawienia, takie jak alarmy, wydruki czy profli obciążenia, możliwe są do bezpośredniej zmiany tuż przed rozpoczęciem procedury, co umożliwia operatorowi na pełną kontrolę bez rekonfigurowania systemu. Prowadzenie badania obsługiwane jest jednym dużym przyciskiem, o funkcji zależnej od etapu badania.

OPCJE POMIAROWE ECGpro:

9

Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego

 • pomiar w warunkach ruchu na bieżni
 • metoda oscylometryczna oraz osłuchowa bramkowana EKG
 • bramkowanie EKG z modułu CardioPart 12 lub CardioPart 12 Blue
 • bezobsługowy moduł zintegrowany z oprogramowaniem ECGpro
9

Bezprzewodowy pomiar pulsoksymetrii spO2

 • moduł pulsoksymetru mocowany na nadgarstku pacjenta
 • algorytm pomiaru spO2 w warunkach ruchu
 • połączenie z oprogramowaniem poprzez transmisję Bluetooth

Nonin Wristox 3150 OEM

Badania wysiłkowe w ECGpro

ECGpro dostępny jest jako system oprogramowania medycznego wraz z wybranym modułem EKG Cardiopart 12 USB lub Cardiopart 12 Blue oraz jako kompletny zestaw do badań wysiłkowych.

ECGPro współpracuje z systemami medycznymi:

ECGPro współpracuje z systemami medycznymi:

ECGPro – INTEGRACJE

Opcje integracji z systemami EMR/HIS poprzez uniwersalny interfejs HL7

ECGpro posiada elastycznie konfigurowalny interfejs HL7, pozwalający na wielopunktową integrację poprzez wymianę komunikatów zawierających dane pacjenta i badania. Integracja zapewnia bezobsługowy elektroniczny obieg informacji pomiędzy systemem szpitalnym i stanowiskami badań ECGproy, tworząc podstawy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Opcja jest dostępna dla stacji roboczych oraz instalacji serwerowej (sugerowane rozwiązanie).

+

 • odczytywanie komunikatów danych pacjenta (ADT)
 • odczytywanie komunikatów zleceń badań (OMG, ORM)
 • odczytywanie komunikatów terminarza wykonań (SIS)
 • odsyłanie wyników badań z zawartością numeryczno-opisową (ORU) oraz graficzną w PDF (MDM)

Opcje integracji z innymi systemami medycznymi i aparatami

ECGpro posiada możliwość dwukierunkowej wymiany informacji z innymi programami medycznymi oraz aparaturą, wyposażonymi w interfejs xDT (BDT/GDT). Integracja pozwala na zorganizowane elektronicznej wymiany informacji pomiędzy programami oraz na włączenie zewnętrznej funkcjonalności do systemu ECGpro lub odwrotnie (uruchamianie wybranego programu zewnętrznego z przekazaniem informacji i pobraniem wyniku). Opcja jest dostępna dla instalacji serwerowej oraz stacji roboczych (sugerowane rozwiązanie).