Select Page

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

Sercowo-płucne testy wysiłkowe

 • niski koszt eksploatacji
 • bieżący pomiar FiO2 do 100% oraz FiCO2
 • elementy eksploatacyjne proste do samodzielnej wymiany
 • automatyczne zerowanie i prosta pełna kalibracja
 • opcja bieżącego pomiaru CO2 otoczenia dla kalibracji i korekcji pomiarów
 • zgodność z technologicznymi zaleceniami wg. ATS i ERS
 • spełnia zalecenia aplikacyjne wg. EACPR/AHA 2012/2016
 • nowoczesny system do diagnostyki oraz oceny wydolności fizycznej

Moduł badań EKG

 • monitorowanie 12 odprowadzeń EKG wraz z medianami
 • moduł pacjenta USB lub bezprzewodowy
 • opcja automatycznego rozpoznawania arytmii, opcja automatycznego NIBP
 • wbudowana pełna funkcjonalność EKG spoczynkowego
 • możliwość wykonywania badań wysiłkowych EKG bez oceny gazów i wentylacji

Pneumotachometr Ergoflow

Czujnik Ergoflow montowany jest w koszyku głowicy bez użycia narzędzi, co pozwala na szybką wymianę przez użytkownika oraz umożliwia jego czyszczenie, dezynfekcję lub sterylizację, w  przypadku podejrzenia zanieczyszczenia. Czujnik jest tani w eksploatacji, ponieważ nie posiada elementów do wymiany lub naprawy, mogących ulec uszkodzeniu lub awarii.

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

50

instalacji w Polsce

40

ergospirometrii w Polsce

600

systemów w ośrodkach europejskich

170

bodypletyzmografów w ośrodkach europejskich

100

aparatów do dyfuzji w ośrodkach europejskich

Oprogramowanie medyczne BLUE CHERRY®. Kompletna platforma do badań diagnostyki oddechowej.

BLUE CHERRY® stanowi modularne rozwiązanie do organizacji i wykonywania badań oddechowych. Oprogramowanie w podstawowej formie stanowi wyposażenie każdego aparatu produkcji Geratherm Respiratory i umożliwia dostosowaną do potrzeb rozbudowę o opcje dostępne w systemie – opcje badań oraz opcje dodatkowych urządzeń pomiarowych. System można również rozbudować do pełnej architektury sieciowej z centralnym serwerem danych opartym o MS SQL, stanowiska klienckie oraz stacje robocze z synchronizacją lub replikacją danych. Blue Cherry posiada rozbudowane możliwości integracji, w tym konfigurowalny interfejs HL7 do połączenia z systemem HIS w płynnie współpracujące rozwiązanie systemowe.

Specyfikacja techniczna

Metoda pomiaru Pomiar ciągły z wyliczeniem każdego oddechu (BxB)
Analiza gazowa O2 i CO2 zgodnie ze specyfikacją analizatorów (patrz obok)
Badania standardowe Spirometria powolnego wydechu, spirometria natężonego wydechu, test maksymalnej dowolnej wentylacji, próba odwracalności obturacji, ergospirometria, pętle oddechowe podczas wysiłku.
Badania opcjonalne Test prowokacji oskrzelowej, wzorzec oddechowy, spoczynkowe i wysiłkowe EKG (moduł przewodowy lub bezprzewodowy), spO2, rejestracja pulsu (Polar), REE / EE, wyznaczenie treningu, Lipomax, automatyczny pomiar NIBP
Podstawowe funkcje Edytor protokołów obciążenia, spirometria wstępna, krzywe wysiłkowe przepływ – objętość z synchronizacją, automatyczne wyznaczanie VAT i RCP oraz VO2peak, tabela gazometrii, RPE / CR10, interpretacja badania wg. algorytmów, kinetyka tlenu
Metoda pomiaru spirometrycznego Układ otwarty z pneumotachometrem (różnicowy czujnik ciśnienia)
Pneumotachometr Ergoflow z użyciem filtrów bakteryjno-wirusowych (możliwość sterylizacji pneumotachometru)
Mocowanie pneumotachometru Zatrzaskowy uchwyt Ergoclip (linia pomiarowa), adapter do maski pacjenta
Długość linii pomiarowej 2 m, 4 m lub 6 m, z automatyczną detekcją i korekcją opóźnienia (długości linii)
Normalizacja powietrza Linia osuszająca Permapure (Nafion), 0,5 m z filtrem pyłów
Korekcja BTPS i STPD Automatyczna ciągła (0,25 Hz) z urządzenia Ambistik
Korekcja CO2 otoczenia Opcja: automatyczna z urządzenia CO2stik
Metody kalibracji gazowej Dwupunktowa kalibracja statyczna ze wzorca (15% O2, 5% CO2) Kalibracja dynamiczna charakterystyki odpowiedzi analizatorów O2 i CO2
Wymiary analizatora | Waga 210 x 175 x 75 mm | 1120 g
Wykonanie IPX0
Prądy upływu Typ BF wg. EN60601-1
Zasilanie | Interfejs 240 V, 50–60 Hz, max. 25 VA | USB 2.0

Analizator O2

metoda pomiaru elektrochemiczna
zakres pomiaru 0 – 100% O2
dokładność 0,1% obj. dla zakresu O2 13 – 21% lub ± 1% zakresu
rozdzielczość 0,1%
czas T10-90 < 90 ms (po przetworzeniu sygnału)
żywotność 1 rok (standardowo)

Analizator CO2

metoda pomiaru absorpcja w podczerwieni
zakres pomiaru 0 – 13% CO2
dokładność 0,1% obj. dla zakresu CO2 2.5 – 7.5%
rozdzielczość 0,1%
czas T10-90 < 90 ms (po przetworzeniu sygnału)
żywotność 5 lat (standardowo)