Select Page

CPET (VO2max)

Sercowo-płucne badanie wysiłkowe

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

CPET (VO2max)

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

Zgodność z zaleceniami dla technologii wg ATS i ERS

ATS/ERS Task Force.
Standardisation of Lung Function Testig. Standardisation of spirometry. M.R. Miller, J. Hankinson, V. Brusasco, F. Burgos… EUR RESPIR J 2005; 26; 319-338
ERS Task Force.
Clinical exercise testing with reference to lung diseases: indication, standardization and interpretation strategies. EUR RESPIR J 1997; 10; 2662-2689
AHA Scientific Statement.
Recommendations for Clinical Exercise Laboratories. CIRCULATION 2009; 119; 3144-3161

Zgodność z zaleceniami aplikacyjnymi wg EACPR/AHA 2012/2016

EACPR/AHA Scientific Statement.
Clinical Recommendations for Cardiopulmonary Exercise Testing Data Assessment in Specific Patient Populations

2016 Focused Update:
Clinical Recommendations for Cardiopulmonary Exercise Testing Data Assessment in Specific Patient Populations

Dostosowanie do oczekiwań klinicznych wg ATS/ACCP, AHA

ATS/ACCP Statement on Cardiopulmonary Exercise Testing.
AM J RESPIR CRIT CARE MED 2003; VOL 167; 211-277

AHA Scientific Statement. Clinician’s Guide to Cardiopulmonary Exercise Testing in Adults.
CIRCULATION 2010; 122; 191-225

Principles of Exercise Testing and Interpretation.
Karlman Wasserman, James E. Hansen, Darryl Y. Sue et al.; Wolters Kluwer, LW&W, 2012

40

systemów w ośrodkach o profilu kardiologicznym

25

systemów przez ostatnie 4 lata

450

systemów w ośrodkach europejskich

8

szkoleń warsztatowych poświęconych CPET

Czyszczenie i dezynfekcja

proste procedury sanitarno-epidemiologiczne

 • czyszczenie, dezynfekcja lub sterylizacja bez rozbierania czujnika na elementy
 • elementy wykonane z materiału łatwego do czyszczenia
 • w przygotowaniu czujnik jednorazowy
 • dezynfekcja czujnika i masek pomiarowych

Ergostik

dokładny i niezawodny analizator gazów

 • niski koszt eksploatacji dzięki komórce chemicznej O2

 • zakres pomiarowy 0–100 % O2

 • bieżący pomiar FiO2 oraz FiCO2

 • elementy eksploatacyjne do samodzielnej wymiany

 • automatyczne zerowanie bez przełączania elementów toru pomiarowego

Kalibracje

zgodnie ze standardami

 • automatyczny pomiar parametrów BTPS / STPD
 • interaktywna 3-zakresowa procedura kalibracji 3L
 • interaktywna 3-zakresowa procedura kontroli liniowości
 • automatyczna kalibracja gazowa bez ograniczeń czasowych
American Thoracic Society/American College of Chest Physicians
ATS/ACCP Statement on Cardiopulmonary Exercise Testing
This Joint Statement of the American Thoracic Society (ATS) and the American College of Chest Physicians (ACCP) was adopted by the ATS Board of Directors, March 1, 2002 and by the ACCP Health Science Policy Committee, November 1, 2001
ERS TASK FORCE
Clinical exercise testing with reference to lung diseases: indications, standardization and interpretation strategies
ERS Task Force on Standardization of Clinical Exercise Testing

Kalibracje

technologie lepsze niż standardy

 • bieżący pomiar CO2 otoczenia

 • kontrola dryftu termicznego analizatora O2

 • automatyczna detekcja opóźnień i długości linii pomiarowej

Zintegrowana spirometria

pełne badania spirometryczne z opcjami

 • funkcjonaność profesjonalnego spirometru
 • wyznaczanie wentylacji maksymalnej z pomiaru FEV1
 • badanie F/V samodzielne lub w fazie przygotowania do próby wysiłkowej
 • wyznaczenie pętli maksymalnej dla wysiłkowych pętli oddechowych

Programy obciążenia

biblioteka protokołów oraz edytor RAMP

 • indywidualne ustawianie obciążenia wysiłkiem
 • kalulator obciążenia na podstawie VO2peak, FEV1 lub wartości przewidywanej
 • edytor RAMP dla ergometrów rowerowych i bieżni

Przygotowanie do badania

weryfikacja działania przed rozpoczęciem

 • kontrola synchronizacji O2 i CO2
 • kontrola RER i VO2/kg w fazie przygotowania
 • kontrola jakości podłączenia EKG

Monitorowanie EKG

bezprzewodowy moduł pacjenta

 • monitorowanie wszystkich istotnych parametrów badania: HR. %HRmaks, SBP/DBP, RPP, METS, VES/min, STmaks, spO2, przebyty dystans
 • 12 uśrednień EKG w czasie badania z pomiarami ST
 • EKG klasycznie lub Cabrera
 • opcja automatycznej detekcji arytmii nadkomorowej i komorowej
 • przeglądanie wcześniejszego EKG podczas monitorowania pacjenta
 • monitorowanie METS z interpolacją proporcjonalnie do czasu etapu

Monitorowanie NIBP

zintegrowany pomiar w warunkach ruchu badanego

 • metoda osłuchowa bramkowana EKG
 • metoda oscylometryczna dla spoczynku
 • pomiar automatyczny lub na żądanie
 • wartość bieżąca i poprzednia oraz RPP

Monitorowanie SpO2

zintegrowany pomiar bezprzewodowy

 • technologia Nonin dla badań wysiłkowych
 • czujniki na palec, na płatek uszny lub na czoło

Ocena badania

łatwiejsza interpretacja parametrów

 • detekcja VO2peak zgodnie z zaleceniami
 • edytor danych oddechowych
 • synchroniczne okna oceny maksymalnego wysiłku
 • synchroniczne okna wyznaczania progów VAT i RCP
 • interpretacja każdego parametru oraz wg. paneli Wassermana

Nowe parametry

nowości z rekomendacji EACPR/AHA 2016

 • detekcja VO2peak zgodnie z zaleceniami
 • edytor danych oddechowych
 • synchroniczne okna oceny maksymalnego wysiłku
 • synchroniczne okna wyznaczania progów VAT i RCP
 • interpretacja każdego parametru oraz wg. paneli Wassermana
EACPR/AHA Scientific Statement
Clinical Recommendations for Cardiopulmonary Exercise Testing Data Assessment in Specific Patient Populations
2016 Focused Update: Clinical Recommendations for Cardiopulmonary Exercise Testing Data Assessment in Specific Patient Populations
EVP

wysiłkowa moc wentylacyjna

CP

moc sercowa

OUES

efektywne pochłanianie tlenu