Select Page

Astma

Diagnostyka i monitorowanie

AOS
Oscylacje wymuszone

tremoflo_badanie_2b

„Obwodowe drogi oddechowe są wcześnie zmienione w chorobach (astmy i POChP), z istotną patologią demonstrowaną często wcześniej niż objawy te można zobaczyć w badaniu spirometrycznym i obrazowym”.

McNulty i Usmani, ECRJ 2014

ZŁOTY STANDARD POMIARU
FeNO

tremoflo_badanie_2b

Badanie FeNO wskazane jest w najważniejszych światowych wytycznych i zaleceniach dla dokładniejszej diagnostyki i lepszego leczenia astmy.

Spirometria
Spirostik

tremoflo_badanie_2b

Innowacyjny spirometr bezprzewodowy.
Najwyższe bezpieczeństwo zabezpieczenia przed zakażeniem potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.