Select Page
niox-vero-1
Nowość!
Portal edukacyjny producenta o pomiarach FeNO i aparacie NIOX VERO (wersja angielska)

NIOX (FeNO)

Nowość! Portal edukacyjny producenta o pomiarach FeNO i aparacie NIOX VERO (wersja angielska)

Pomiar FeNO w ocenie stanu zapalnego dróg oddechowych.

Polecane badanie w ocenie i leczeniu astmy.

  • Technologia o szerokim potwierdzeniu w badaniach klinicznych oraz publikacjach.

  • Kontynuacja aparatów Aerocrine i modeli NIOX MINO (ponad 36 mln testów wykonanych tą techniką).

  • Ponad 18 mln testów wykonanych aparatami NIOX od 2000 roku.

  • Pomiar w trybie dla dorosłych, dla dzieci oraz opcja nNO w jednym małym i prostym aparacie.

NIOX-VERO-doswiadczenie-18-mln-testow-1

NIOX VERO – dokładny, szybki i łatwy pomiar

Badanie FeNO aparatem NIOX VERO to szybki nieinwazyjny pomiar, łatwy do wykonania przez badanego – dorosłego lub dziecko. Wynik testu otrzymuje się w wyniku tylko jednego poprawnego manewru oddechowego trwającego 10 s (6 s w trybie pediatrycznym) już po 60 s od jego zakończenia. Manewr oddechowy nie tworzy aerozoli oddechowych i prowadzony jest przez filtr oddechowy. Aparat wykorzystuje wymienny pre-kalibrowany na czas żywotności sensor oraz przeprowadza automatyczną kontrolę warunków odniesienia (stężenie NO w otoczeniu jest zmienne w środowisku).

niox-vero-icon-1

Efektywność

NIOX VERO oznacza FeNO w pojedynczym teście, w warunkach gabinetu. Pomiar trwa ok. 1 minutę. Efektywne użycie to więcej czasu na wizytę pacjenta.

niox-vero-icon-12

Przeznaczony dla dorosłych i dzieci

Aparat posiada 3 ekrany motywacyjne, wspomagające manewr oddechowy dla dorosłych oraz odpowiednie i zrozumiałe dla dzieci. Możliwość prezentacji na wbudowanym wyświetlaczu lub na ekranie komputera.

niox-vero-icon-5

2 tryby pomiarowe

Zalecany manewr oddechowy z 10 s fazą wydechu dla dorosłych.
Zalecany czas wydechu dla dzieci to 6 s (jeżeli czas podstawowy jest trudny do wykonania).

niox-vero-icon-4

Weryfikacja jakości

Aparat wykonuje automatyczną kontrolę jakości podczas każdego rozruchu. Dwa wbudowane eliminatory NO (w rękojeści i obudowie aparatu) zapewniają uwzględnienie stężenia NO w otoczeniu. Dobrej jakości pomiary bez wpływu warunków otoczenia.

niox-vero-1
niox-vero-icon-13

Kontrola przepływu wydechowego

Pomiar jest automatycznie weryfikowany pod kątem prawidłowego zakresu przepływu (50 mL/s).

niox-vero-icon-15

Pamięć wykonanych badań

NIOX VERO posiada zapis wszystkich wykonanych testów. Dane z badań można także archiwizować i przeglądać w programie NIOX Panel dostarczanym razem z aparatem.

niox-vero-icon-8

Bez serwisu i przeglądów

Nie ma żadnych ukrytych kosztów serwisu. Aparat jest bezobsługowy i nie wymaga przeglądów w okresie swojej żywotności. Sensory dostarczane są skalibrowane na oznaczony okres używania i liczbę badań.

niox-vero-icon-9

Doświadczenie

NIOX to lider badań FeNO i pionierskie rozwiązanie w zastosowaniu pomiaru tlenku azotu w ocenie stanu zapalnego dróg oddechowych. Technologia dostępna i wykorzystywana w badaniach klinicznych na całym świecie od 2000 roku.

niox-vero-icon-2

Dowody kliniczne

Większość publikacji zamieszczonych w PubMed wskazuje NIOX jako metodę oznaczenia FeNO, stosowaną w randomizowanych badaniach klinicznych i obserwacjach badawczych w ośrodkach.

niox-vero-1

Powtarzalność
wyniku
dla pacjenta1

0.7 ppb

powtarzalnosc-wyniku-dla-pacjenta-2

1 Molino et. al. 2019

Powtarzalność wyniku
pomiędzy
operatorami2

0.25 ppb

powtarzalnosc-wyniku-pomiedzy-operatorami-2

2 Alving et. al. 2017

Badanie FeNO – prosty i nieinwazyjny pomiar

Opróżnij płuca

Wydychaj powietrze do końca.

badanie_FeNO_1-2

Głęboki wdech

Wdychaj przez ustnik z filtrem do pełnej pojemności oddechowej.

badanie_FeNO_2-2

Powolny wydech

Wydychaj przez ustnik z filtrem w tempie wskazywanym przez aparat.

badanie_FeNO_3-2

Wyniki pomiaru

Wartość FeNO zostanie wyznaczona w ciągu 60 s.

badanie_FeNO_4-2

Opcja badania pierwotnej dyskinezji rzęsek nNO

Aparat NIOX VERO można również wykorzystać do opcjonalnego pomiaru nNO, wykorzystywanego w wykrywaniu rzadkiego schorzenia pierwotnej dyskinezji rzęsek (ang. Primary Ciliary Dyskinesia, PCD).

Badanie jest odpowiednie dla dorosłych lub dzieci od 5 lat. Dostępne są dwa tryby pomiaru z wykorzystaniem wkładek donosowych – pomiar uśredniony z objętości oddechowej (TV) oraz w powietrzu wydychanym przez opór (ER). Wartości wyniku nNO prezentowane do 2000 ppb.

Procedura badania zgodne z rekomendacją ERS 2016.

niox-vero-13
NIOX VERO – dokumentacja
Kliniczne zastosowanie NIOX, interpretacja kliniczna FeNO
NIOX VERO FeNO (broszura aparatu)
NIOX VERO pomiar nNO (aplikacja nosowa)
Instrukcje czyszczenia NIOX VERO
Biała księga NIOX (FeNO)