Select Page

Szybkość. Dokładność. Innowacyjność.

Szybkość. Dokładność. Innowacyjność.

Pathfinder SL firmy SPACELABS

Pathfinder SL jest oprogramowaniem do analizy ambulatoryjnych zapisów EKG, zawierającym ponad 40-letnie doświadczenie technologiczne w zakresie projektowania i rozwoju algorytmów analizy.

Rozwiązanie jest bezkompromisowym połączeniem szybkości, dokładności i pełnej kontroli analizy EKG oraz pewności i przejrzystości prezentacji zapisu.

Na program składają się najlepsze cechy wcześniejszych rozwiązań z linii rozwiązań Reynolds Medical i Del Mar Avionics, w nowoczesnej koncepcji interfejsu użytownika.

 • Oryginalny wieloprzebiegowy, szybki i dokładny algorytm analizy
 • Dynamiczna analiza morfologii pobudzeń (Dynamic Pattern Matching®)
 • Dynamiczne odrzucanie artefaktów (Dynamic Artifact Rejection®)
 • Analiza interaktywna i prospektywna
 • Analiza i raportowanie do 14 dni zapisu EKG łącznie
 • Oryginalny wiarygodny algorytm rozpoznawania napadów migotania przedsionków
 • Unikalna funkcja synchronicznej pracy na dwóch monitorach

Cechy systemu Pathfinder SL

9

Interfejs

Prezentacja w Pathfinder SL prosto i ergonomicznie przekazuje użytkownikowi potrzebne informacje:

 • Wszystkie ekrany, tabele i wykresy są zsynchronizowane pokazując zdarzenia lub pobudzenia na różne dostępne sposoby przeglądania.
 • Ikony i funkcje są zgrupowane w intuicyjnym układzie dostosowanym do przebiegu pracy.
9

Analiza morfologii pobudzeń

Pathfinder SL wykonuje ocenę kształtów pobudzeń w skuteczny i uporządkowany sposób.

 • Ekrany morfologii zawiera potrzebne informacje jednocześnie na poziomie grup i poszczególnych pobudzeń.
 • Porządkowanie morfologii jest proste i szybkie, możliwe jest dzielenie grup z automatycznym wybieraniem pobudzeń identycznych
 • Szczegółowość i dokładność oceny podnosi możliwości oceny w zakresie wieloogniskowych arytmii i aberacji przewodzenia.
9

Analiza 14-dniowa

Oprogramowanie oferuje w standardzie pełną analizę i edycję do 14 dób ciągłego zapisu EKG i utworzenie jednego raportu z wielodniowego badania.

 • Algorytm analizy automatycznej jest zoptymalizowany pod kątem analiz wielodobowych.
 • Ocena i raport zawierają wszystkie szczegóły arytmii i zaburzeń przewodzenia całego okresu rejestracji.
 • Ocena badania wielodobowego może zawierać pełne wyniki opcjonalnych: analizy ST, HRV, odcinka QT oraz OBS.
9

Ocena prospektywna

 • Standardowo dostępna jest prospektywna interaktywna kontrola analizy oraz tryb superimpozycji pobudzeń (nakładania). Opcjonalnie tryb nakładania posiada możliwość programowanych zatrzymań tzw. interkatywne skanowanie.
 • Skanowanie można zaprogramować do automatycznego zatrzymania na morfologiach oraz arytmiach wybranego rodzaju oraz o określonych parametrach.
 • Skanowanie wraz z opatentowanym rozwiązaniem prezentacji odstępów RR tzw. Arytmiagraf-em, zapewnia efektywną metodę oceny i analizy zapisu holterowskiego.
9

Obturacyjny bezdech senny

Pathfinder SL posiada opcjonalny algorytm oceny prawdopodobieństwa występowania obturacyjnego bezdechu sennego na podstawie EKG.

 • Rekonstruowana krzywa oddechowa otrzymywana jest z analizy zmienności aplitudy sygnału QRS.
 • Ocena przebiegu rekonstruowanej krzywej oddechowej uzupełniana jest parametrami zmienności rytmu serca w zakresie czasu oraz wybranych prarametrów częstotliwościowych.
 • Analiza OBS wylicza prawdopodobieństwo wystąpienia bezdechów obturacyjnych w kolejnych minutowych odcinkach czasu spoczynku i szacuje indeks AHI dla badania.
 • Wielodobowe możliwości analizy i opcja anlizy OBS pozwalają na unikalną możliwość 14-dobowej przesiewowej oceny pacjentów pod kątem ryzyka i stopnia nasilenia zaburzeń oodychania podczas snu.
9

Opcja drugiego ekranu

Dwumonitorowa konfiguracja programu rozszerza szybkość i wygodę pracy o synchronicznie prezentowane informacje na dwóch ekranach równocześnie.

 • Wybrany moment EKG może być prezentowany na drugim monitorze w innym układzie i trybie np. ekran morfologii i ekran widoku pełnego EKG, strona zapisu EKG i rozszerzenie 12-odprowadzeniowe.
 • Przeglądanie i edycja możliwa jest równocześnie z tworzeniem opisu badania lub podglądem przygotowywanego raportu.
9

Skuteczność analizy

Pathfinder SL wykonuje wielopłaszczyznową analizę uwzględniając:

 • wielokanałową ocenę energii pobudzeń do ich wykrywania
 • dynamiczną ocenę morfologii pobudzeń do ich klasyfikacji
 • dynamiczną analizę mocy sygnału i szumów dla odrzucania artefaktów
 • algorytm uczenia się wzorców pobudzeń do korekcji analizy
 • interkatywną prospektywną edycję badania

Właściwości programu i metody analizy zapewniają szybką i dokładną ocenę trudnych technicznie rejestracji ambulatoryjnego EKG.

9

Wykrywanie napadów migotania przedsionków

Program wykrywa napady migotania przedsionków z wysoką skutecznością i dokładnością potwierdzoną klinicznie.

 • Czułość detekcji dla epizodu 97%.
 • Specyficzność detekcji dla epizodu 99,7%
 • Czułość detekcji epizodów 94%

Wiarygodne i szybkie wykrywanie napadów migotania możliwe jest dzięki oryginalnemu algorytmowi oceny rytmu odniesienia oraz zmian odstępów RR, który dostosowuje parametry analizy do ocenianego zapisu.

Automatyczne wykrywanie napadów AF do 14 dni z raportem kontroli rytmu.

9

Elastyczność

Przebiegi pracy możliwe są w różnych wariantach, poprzez prospektywne lub retrospektywne podejście do edycji, odpowiednio od preferencji i doświadczeń użytkownika.

Nieskomplikowane badania można opracować w ciągu kilku minut bez kompromisu dla jakości oceny, badania wymagające wnikliwej analizy zaburzeń wspomagane są dodatkowymi prezentacjami i narzędziami oceny np. różnymi trybami pomiarów cech EKG.

Możliwości systemu Pathfinder SL

9

Analiza odcinka ST

 • 4-punktowa analiza ST z rozszerzonymi kryteriami AHI i indeksem niedotlenienia
 • 14-dniowa ocena niedokrwienia z prezentacją w trybie nakładania i dynamiczną zmianą punktów pomiarowych.
 • 12-odprowadzeniowa ocena z grupowaniem oraz mapowanie położenia odcinka ST.
9

Ocena stymulacji

 • Wykrywanie pobudzeń stymulowanych w podziałem wg. wystąpienia impulsu stymulującego (aP, vP, dP) w standardzie.
 • Opcja analizy histogramowej z kontrolą rytmów wystymulowanych.
 • Prezentacja EKG z kanałem stymulatorowym lub nałożonymi pseudo-iglicami rozrusznika.
9

Analiza HRV

 • Podstawowa ocena zmienności rytmu serca parametrami statystycznymi w dziedzinie czasu.
 • Dodatkowa analiza zmienności w dziedzinie czasu i częstotliwości.
9

Ocena 12-kanałowa

 • Szybka bieżąca prezentacja wszystkich lub wybranych odprowadzeń.
 • Tryb oceny 12-kanałowej równoważny do badań spoczynkowych EKG z automatyczną analizą algorytmem Glasgow.
 • Różne formaty wydruków 12-odprowadzeniowych przykładów EKG.
9

Analiza QT

 • Trend i pomiary odcinka QT z możliwością korekcji.
 • Różne formuły korekcji (Bazett, Fridericia, Hodges).
 • Dodatkowa rozszerzona analiza odcinka QT z szybką metodą histogramowej edycji.

Różne tryby prezentacji epizodów EKG

Histogramowa ocena stymulacji

Ergonomiczna praca z zapisem

Czytelna prezentacja zapisu

pathfinder_12-kanaw-edycja-przykladow-12x1-1

12-kanałowe EKG w widoku klasycznym

Ocena bezdechu obturacyjnego

Elementy systemu holterowskiego EKG

Wymagania instalacyjne

Dokumentacja