Select Page

Spirostik PRO (PFTstik)

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

Spirostik PRO (PFTstik)

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

Spirometr stacjonarny

Stacjonarny laboratoryjny spirometr do rozbudowy

9

Pełne możliwości rozbudowy

Spirometr posiada ruchome ramię z koszykiem mocującym głowicę pomiarową i czujnik. Możliwe są opcje rozbudowy do wszystkich typowych badań w zakresie czynnościowej diagnostyki oddechowej: rezystancję okluzyjną (Rint), siłę mieśni oddechowych (MIP/MEP/P0.1), pojemność dyfuzyjną (DLCO), objętość funkcjonalną (FRC) oraz jako podstawę do uzupełnienia o kabinę pletyzmograficzną lub sterowanie badaniem wysiłkowym (spiroergometrię).

9

Intuicyjnie prosty program

Program Blue Cherry jest łatwy w obsłudze oraz wspomaga procedurę pomiaru. Możliwości rozbudowy Blue Cherry pozwalają na stworzenie kompletnego rozwiązania do czynnościowych badań układu oddechowego.

9

Wysoki standard higieny

Pomiary wykonywane są przy zastosowaniu wysokiej jakości filtrów wiruso-bakteryjnych oraz czujnika Ergoflow. Czujnik nadaje się do czyszczenia i dezynfkecji lub sterylizacji, tworząc w całości rozwiązanie bez kompromisów dotyczących higieny i reżimu sanitarnego badań

Pneumotachometr Ergoflow

Czujnik Ergoflow montowany jest w koszyku głowicy bez użycia narzędzi, co pozwala na szybką wymianę przez użytkownika oraz umożliwia jego czyszczenie, dezynfekcję lub sterylizację, w  przypadku podejrzenia zanieczyszczenia. Czujnik jest tani w eksploatacji, ponieważ nie posiada elementów do wymiany lub naprawy, mogących ulec uszkodzeniu lub awarii.

Spirostik Pro (PFTstik) z opcją DLCO

BLUE CHERRY® – System diagnostyki czynnościowej płuc

50

instalacji w Polsce

40

ergospirometrii w Polsce

600

systemów w ośrodkach europejskich

170

bodypletyzmografów w ośrodkach europejskich

100

aparatów do dyfuzji w ośrodkach europejskich

Oprogramowanie medyczne BLUE CHERRY®. Kompletna platforma do badań diagnostyki oddechowej.

BLUE CHERRY® stanowi modularne rozwiązanie do organizacji i wykonywania badań oddechowych. Oprogramowanie w podstawowej formie stanowi wyposażenie każdego aparatu produkcji Geratherm Respiratory i umożliwia dostosowaną do potrzeb rozbudowę o opcje dostępne w systemie – opcje badań oraz opcje dodatkowych urządzeń pomiarowych. System można również rozbudować do pełnej architektury sieciowej z centralnym serwerem danych opartym o MS SQL, stanowiska klienckie oraz stacje robocze z synchronizacją lub replikacją danych. Blue Cherry posiada rozbudowane możliwości integracji, w tym konfigurowalny interfejs HL7 do połączenia z systemem HIS w płynnie współpracujące rozwiązanie systemowe.

Specyfikacja techniczna

Czujnik Ergoflow – parametry techniczne

Dokumentacja

Specyfikacja techniczna. Spirostik USB, Spirostik Blue, Spirostik Comlete, Spirostik Pro
Deklaracja zgodności. Spirostik
09-07-42824-01 _ Zasady reżimu sanitarnego