Select Page

ERS.2

System rehabilitacji kardiologicznej

Ergoline ERS.2 oferuje wszechstronne i elastyczne rozwiązanie dla nadzorowanego treningu pacjentów, wszczególności w ramach planowanej rehabilitacji kardiologicznej.

Różnorodność możliwości ERS.2 sprawiają, że system jest profesjonalnym i wygodnym narzędziem. Oprogramowanie pozwala na łatwe zarządzenie treningiem pacjenta oraz grup pacjentów, z wykorzystaniem różnego rodzaju schematów obciążenia, monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych i EKG oraz automatyczną kontrolą urządzeń wysiłkowych.

The ergoline ers.2 system offers a flexible and comprehensive concept to provide physicians, therapists and sports scientists with maximum comfort in patient care.

A variety of system components such as different training ergometers, ECG telemetry transmitters, and a freely scalable software system can be combined in accordance with individual user preferences. Even with large patient groups, the preparation, actual training, and subsequent evaluation of results can be performed efficiently, safely, and easily.

 

 • Jednoczesny trening do 24 pacjentów
 • Bezprzewodowy monitoring EKG
 • Treningi wieloprofilowe
 • Programy treningowe pod kontrolą HR lub spO2
 • Treningi indywidualne i grupowe
 • Nieograniczona liczba protokołów treningowych
 • Szybkie i łatwe rejestrowanie pacjentów w systemie

Trening stacjonarny

Zestaw do nadzorowania ćwiczeń pozwala na przyłączenie i jednoczesną kontrolę do 24 urządzeń: ergometrów rowerowych, w tym o zwiększonej nośności, ergometrów kończyn górnych oraz bieżni z pasem ruchomym.

Ergometry mogą być wyposażone we własne moduły pomiarowe EKG, spO2 i NIBP, przekazując dane w czasie rzeczywistym do centrali monitorującej. Opcjonalnie moduły EKG można wyposażyć w podciśnieniowe  elektrody. W przypadku elektrycznej regulacji siedziska, oprogramowanie automatycznie dopasuje wysokość dla ustawionego pacjenta. Rozwiązanie w całości zapewnia szybką i wydajną organizację pracowni rehabilitacji kardiologicznej.

 • Rejestracja 1-kanałowego EKG z modułu ergometru.
 • Możliwość zintegrowanego pomiaru NIBP i spO2.
 • Monitorowanie i kontrola treningów z 24 stanowisk.
 • Szybkie przydzielanie pacjentów do stanowisk z możliwością automatycznej regulacji wysokości siedziska.

Opcje monitorowania pacjenta podczas treningu

9

EKG

 • Wbudowany w ergometr moduł z 3-elektrodowym 1-kanałowym zapisem EKG
 • Możliwość zastosowania elektrod podciśnieniowych zamiast elektrod jednorazowych
 • Bezprzewodowy 1- lub 2-kanałowy nadajnik EKG na pas piersiowy lub elektrody jednorazowe
9

SpO2

 • Rozszerzenie modułu EKG o pomiar saturacji z elastycznego czujnika na palec
 • Programy treningowe sterowane wartoścą bieżącą spO2 pacjenta
9

NIBP

 • Wbudowany w ergometr pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pomiary automatycznie nadzorowane z systemu treningowego

Telemetria

Bezprzewodowe monitorowanie pacjenta pozwala na rozszerzenie zastosowania ERS.2 o nadzorowanie różnego rodzaju ćwiczeń wysiłkowych (siłownie i sale fitnes). W połączeniu z bezprzewodową kontrolą ergometrów treningowych poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, system oferuje przyjazne i nowoczesne całkowicie bezprzewodowe rozwiązanie sali ćwiczeń kardiologicznych.
System oferuje również możliwość prowadzenia treningów niestacjonarnych, a także na mobilne nadzorowanie pacjenta.
 • Nadajniki telemetryczne 1 i 2-kanałowego EKG.
 • Nadajniki telemetryczne HR (bez zapisu EKG).
 • Bezprzewodowa kontrola wybranych ergometrów
 • Nadzorowanie pacjentów przez urządzenie mobilne
 • Nadzorowanie pacjentów
9

Nadajnik telemetryczny z pasem piersiowym

1-kanałowy nadajnik EKG współpracuje z pasem elektrodowym. Wystarczy założyć pacjentowi elastyczny pas i zapiąć na nim nadajnik. Nadajnik ma zasięg do 100 m i jest zasilany z ogniwa AAA.

9

Nadajnik temetryczny na elektrody jednorazowe

1-kanałowy nadajnik EKG posiada możliwość użycia 2-elektrodowego przewodu pacjenta. Nadajnik jest zawieszany na szyi. Do rejestracji można wykorzystać tradycyjne elektrody EKG.

9

Nadajnik telemetryczny 2-kanałowy

Nadajnik posiada 5-elektrodowy przewód pacjenta pozwalający na rejestrację dowolnie wybranych 2 odprowadzeń EKG, przy użyciu standardowych jednorazowych elektrod.

9

Nadajnik HR

Nadajnik HR oznacza bieżący rytm pracy serca bez wykonywania rejestracji EKG z użyciem bipolarnego pasa piersiowego. Rozwiązanie jest wystarczające dla kontroli treningu i ustalania wartości bieżącego obciążenia w systemie ERS.2, tam gdzie rejestracja EKG jest zbędna, niemożliwa lub technicznie utrudniona.

Trening mobilny

Aplikacja EOA na tablety z systemem Android pozwala na prowadzenie nadzorowanego treningu dla 6 pacjentów poza salą ćwiczeń. Aplikacja jest zintegorwana z programem ERS.2: wystarczy przesłać do aplikacji wybranych pacjentów z systemu, przydzielić im nadajniki telemetryczne EKG lub HR i rozpocząć ćwiczenia w terenie np. na rowerze lub nordic walking. Po zakończeniu treningu dane są synchronizowane z programem ERS.2.

Monitorowanie pacjenta podczas podczas ćwiczeń w terenie lub w dla prostych testów obciążenia, np. testu marszu 6-miniutowego (6MWT).

Mobilna aplikacja treningowa EOA (Ergoline Outdoor App)

 • Większe bezpieczeństwo ćwiczeń dzięki monitorowaniu EKG
 • Motywacja pacjenta na podstawie danych z monitorowania
 • Możliwość wprowadzenia dodatkowych pomiarów (NIBP, spO2)
 • Analiza danych i dokumentacja w systemie ERS.2

Stanowisko monitorowania

ERS.2 zapewnia funkcjonalne stanowisko monitorowania i nadzoru treningów. Nadzór może być prowadzony dla 24 pacjentów jednocześnie, po 8 stanowisk na każdy monitor systemu. Oprogramowanie w czytelny sposób prezentuje przegląd wszystkich stanowisk oraz umożliwia przejrzenie szczegółów dotyczących wybranego pacjenta. Każdy pacjent może zostać przypisany do grupy treningowej, dzięki czemu ustawianie wymaganego rodzaju treningu jest szybsze i prostsze. Indywidualne ustawienia treningu są zawsze dostępne, a przydzielenie pacjentowi stanowiska do ćwiczeń możliwe jest prostą operacją „przeciągnij i upuść”.
 • Zarządzanie grupami treningowymi.
 • Trening ze stałym obciążeniem.
 • Trening z obciążeniem kontrolowanym wartością HR lub spO2.
 • Trening z obciążeniem interwałowym.
 • Edytor obciążeń
 • Ciągły zapis EKG z sesji treningowej
 • Alarm osiągnięcia docelowego HR
 • Wykres obciążenia i monitorowanych parametrów dla każdego stanowiska
9

Intergacja z HIS

Możliwość integracji HL7 w zakresie:

 • Danych osobowych
 • Informacji o leczeniu
 • Wyników o wydolności fizycznej z badań wysiłkowych
9

Nadzór nad treningiem

Całościowy nadzór nad ćwiczeniami lub treningiem:

 • Grupowe profile treningowe
 • Trening wg. obowiązujących zaleceń i wytycznych
 • Monitorowanie parametrów życiowych
 • Dostosowanie obciążenia podczas treningu
 • Bieżący HR z alarmem osiągnięcia limitu
 • Przegląd ćwiczenia oraz zapisu EKG
9

Analiza i dokumentacja

Baza informacji o prowadzonych ćwiczeniach:

 • Trendy monitorowanych parametrów
 • Porównanie z treningów
 • Pełny zapis EKG oraz oznaczone epizody
9

Mobilny nadzór nad treningiem

Opcjonalną częścią systemu ERS.2 jest aplikacja mobilna Ergopad App wspomagająca nadzór nad treningiem bez zakłócania pracy systemu.

 

 • Przesyłanie danych z bieżących treningów na urządzenie mobilne
 • Prezentacja EKG wybranego pacjenta
 • Możliwość bieżącego nadzoru mobilnego lub konsultacji
 • Przesył w sieci lokalnej lub WLAN

Specyfikacja techniczna

Dokumentacja