Select Page

Holter zdarzeń

Sentinel

Sentinel

Sentinel jest nowoczesnym oprogramowaniem scalającym różne aplikacje medyczne z zakresu kardiologii, a także aplikacje zewnętrzne np. dla diagnostyki oddechowej. Praca w jednym zintegrowanym systemie pozwala…

read more

Aparaty ABP Spacelabs

Linia ergometrów leżankowych Ergoline