Select Page

13 SECA

SECA mVSA

SECA mVSA

Zintegrowany system oceny pacjenta (triage) Pomiar podstawowych parametrów życiowych Vital Signs MonitorSECA 535Mobilny monitor funkcji życiowych przeznaczony do...

read more
SECA 360°

SECA 360°

Wagi i wzrostomierze SECA z możliwością bezprzewodowej integracji Bezprzewodowe połączenie urządzeń SECA z aparaturą medyczną ułatwia codzienną procedurę badań Wagi...

read more