Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSSLifescreen

Przeglądarka wielodobowego zapisu EKG

● Proste i szybkie przeglądanie badań EKG

● Informacja o odstępach RR i pracy stymulatora

● Wielodobowy trend HR

● Wielodobowy trend RR

● Histogram RR ze skalą logarytmiczną

● Opcja analizy obturacyjnego bezdechu sennego

Lifescreen jest oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie i edycję długoczasowych rejestracji EKG, w postaci jednolitego ciągłego zapisu.  EKG można oglądać w szerokim zakresie, od pojedynczych pobudzeń na ekranie, aż do prezentacji kilkudziesięciu minut zapisu jednocześnie. Lifescreen dokonuje automatycznych pomiarów kolejnych odstępów RR, a także umożliwia ręczne pomiary zależności czasowych i amplitudowych EKG. W celu ułatwienia oceny zapisu EKG, możliwe jest też wykorzystanie pomocniczego okna trendu RR, HR oraz histogramu odstępów RR w skali liniowej lub logarytmicznej. Generowany raport zawiera opis badania oraz przykłady EKG. Lifescreen jest prostą przeglądarką zapisu EKG, ale dzięki swoim funkcjom umożliwia szybką ocenę jakościową arytmii, migotania przedsionków oraz występowania pauz i szybkich częstoskurczów.


Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET