Select Page

Instrukcje sanitarne dot. NIOX VERO

prawidlowe_wykonywanie_pomiaru_cisnienia_2
Instrukcje sanitarne dot. NIOX VERO

 

Wskazówki dotyczące czyszczenia NIOX VERO®

 

Oczyść urządzenie i głowicę pomiarową przy użyciu ściereczki zwilżonej wodą lub delikatnym detergentem. Zaleca się użycie następujących rodzajów bezalkoholowych środków czyszczących:

 


 

Produkty i chusteczki czyszczące zawierające powyższe substancje w zalecanych stężeniach nadają się do stosowania z urządzeniem NIOX VERO.
Sprawdzone i dopuszczone do stosowania z urządzeniem NIOX VERO zostały następujące dostępne w obrocie środki czyszcząco – dezynfekujące:

 

 • AzoDET Multisurface Detergent Wipes (prod. Synergy Health)
 • AzoMAX Cleaning Wipes (prod.. Synergy Health)
 • Cavi-Wipes Bleach (prod. Metrex Research)
 • Chemgene HLD4I Wipes (prod. MediMark Scientific)
 • Clinell Universal Wipes (prod. Gama Healthcare)
 • Destix Disinfection and Cleaning Wipes (prod. Kleinmann)
 • Dispatch Hospital Cleaner Towels with Bleach (prod. The Clorox Company)
 • Medipal (prod. Pal International)
 • Q-Connect Screen and Keyboard Cleaning Wipes (prod. Interaction-Connect)

 

UWAGA: Nie używać do czyszczenia aparatu NIOX VERO, ani nie stosować w pobliżu aparatu, środków zawierających alkohole, w tym chusteczek czyszczących nasączonych alkoholem lub w postaci aerozoli do dezynfekcji powierzchniowej urządzeń lub skóry.
 
Używanie środków zawierających alkohol w pobliżu urządzenia NIOX VERO powoduje zwiększone zużycie układu pochłaniania NO, co prowadzi do uszkodzenia układu pochłaniacza lub może skutkować błędnymi pomiarami FeNO. Zaleca się ograniczenie stosowania rozpuszczalników w pobliżu urządzenia.

W związku z pandemią COVID-19, zaleca się stosowanie do dezynfekcji zamiast środków na bazie alkoholi, podchlorynu sodu o stężeniu 0.5-0.65% lub chlorków benzalkoniowych o stężeniach 0.05%-0.2%. Substancje te stanowią skuteczny środek czyszczący przeciw koronawirusom i można je bezpiecznie stosować z i w pobliżu urządzenia NIOX VERO.
 

 

Skuteczność filtrów BVF dla aparatów NIOX VERO®

 

Filtry wirusowo – bakteryjne (BVF) dostarczane z aparatem NIOX VERO oraz jako zestawy do wykonywania badań, zarówno ustne (pomiar FeNO) jak i nosowe (opcja nNO) spełniają międzynarodowe standardy wydajności filtracji określone w normie „Breathing System Filters for Anaesthetic and Respiratory Use” (ISO 23328-1, EN 13328-1). Norma ta dotyczy urządzeń oddechowych do użytku szpitalnego. Filtry spełniają  najwyższy standard ASTM F2101, pod względem skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE):

 • dla filtra nosowego (opcja nNO): BFE wynosi 99%, VFE wynosi ≥99.97%,
 • dla filtra ustnego (pomiar FeNO) BFE wynosi ≥99.93%, VFE wynosi ≥99.24%.

Wyniki zostały potwierdzone przez badania in vitro wykonane w niezależnym laboratorium. W teście wykorzystano drobnoustroje czterokrotnie mniejsze od SARS-CoV-2 (dalsze informacje o badaniu dostępne na żądanie).
 
 

Dokument przygotowany przez Reynolds Medical na podstawie materiałów wytwórcy aparatu NIOX VERO, firmy Circassia.