Select Page

Zmiana nazwy spółki na „Reynolds Medical sp. z o.o.”

prawidlowe_wykonywanie_pomiaru_cisnienia_2
Informacja o zmianie nazwy spółki Reynolds Medical

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 marca 2021 roku nastąpiła zmiana firmy naszej spółki.

Dotychczasowa nazwa „Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” została zastąpiona nazwą „Reynolds Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (w skrócie „Reynolds Medical sp. z o.o”).

Pozostałe dane spółki, w tym adres siedziby, KRS, NIP, REGON, numery rachunków bankowych oraz dane kontaktowe pozostają bez zmian.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu. Reynolds Medical sp. z o.o. pozostaje stroną zawartych przez Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. umów oraz zaciągniętych zobowiązań. Zmiana nazwy spółki nie zmienia także wzajemnych praw i obowiązków, wynikających z zawartych wcześniej umów, a w związku z tym nie wymaga ich aneksowania.

Niezależnie od powyższego, uprzejmie prosimy o uwzględnienie nowej nazwy we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla Reynolds Medical sp. z o.o. oraz o przekazanie niniejszych informacji wszelkim osobom zainteresowanym po Państwa stronie.

Mamy nadzieję, że nowa krótsza nazwa oraz związane z tym zmiany w identyfikacji wizualnej naszej firmy, odpowiednio wyrażają nasz rozwój i gotowość do dalszego doskonalenia naszych usług i oferty.