Select Page

Zakończenie wsparcia Cardionavigator, Impresario i Sentinel 7, 8, 9

prawidlowe_wykonywanie_pomiaru_cisnienia_2

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 grudnia 2020 r. zakończyliśmy wsparcie techniczne oraz sprzedaż opcji dla następujących wyrobów:

  • Sentinel model 7, 8 i 9, we wszystkich wersjach dla tych modeli,
  • Cardionavigator – wszystkie modele i wersje,
  • Cardionavigator Plus – wszystkie modele i wersje,
  • Impresario dla Cardionavigator Plus – wszystkie modele i wersje,
  • Impresario dla Sentinel – wszystkie modele i wersje.

Zakończenie wsparcia należy rozumieć jako brak możliwości ponownej instalacji, naprawy błędów i awarii. Wyroby te nie będą podlegać opiece technicznej w związku z nowymi zleceniami lub umowami, z wyjątkiem umów jeszcze obowiązujących na dzień 1 grudnia 2020 r. Przeglądy techniczne będą realizowane jedynie w zakresie stwierdzenia stanu działania.

Niniejszą decyzję podejmujemy w związku z zakończeniem okresu wsparcia technicznego dla tych wyrobów przez ich wytwórcę tj. Spacelabs Healthcare (wcześniej Del Mar Reynolds). Przypominamy, że wymienione wyroby to oprogramowanie medyczne, które przeznaczone było do współpracy z systemami operacyjnymi Windows XP lub 7 (systemy te nie są już także wspierane przez firmę Microsoft).

Spacelabs Healthcare dokłada wszelkich starań, aby wytwarzane wyroby spełniały wszystkie wymagania obowiązujących przepisów prawa. Bieżące wyzwania w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, ochrony danych osobowych, oczekiwań w zakresie intraoperacyjności oraz zastosowanych technologii informatycznych powodują, że wymienione wyroby musiały zostać zastąpione przez nowe modele i rozwiązania. Jeżeli wymienione wycofane wyroby są elementem Państwa systemu diagnostycznego, zachęcamy do ich jak najszybszej wymiany na nowe. Pozwoli to w większości sytuacji zachować wykorzystywaną bazę rejestratorów oraz zapewni ciągłość pracy i dostosowanie oprogramowania do aktualnych standardów i wymogów.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, w celu zapoznania się z bieżącą ofertą oraz możliwością modernizacji Państwa oprogramowania.

Informacja o zakończeniu wsparcia dla Sentinel 7,8 i 9 oraz Cardionavigator i Impresario