Select Page

Warsztaty diagnostyki chorób płuc na aparaturze od Reynolds Medical – Jachranka, 23 września 2023

prawidlowe_wykonywanie_pomiaru_cisnienia_2

Jachranka, 23 września 2023 – O chorobach płuc praktycznie

Zapraszamy na Konferencję naukowo – szkoleniową „Jachranka 2023 – O chorobach płuc praktycznie”, podczas której odbędzie się moduł warsztatowy „Czynnościowe badania układu oddechowego”.

Moduł warsztatowy obejmuje praktyczny przegląd stosowanych obecnie metod diagnostycznych wraz z prezentacją wykonywania badań oraz dyskusją z prowadzącymi ekspertami. Badania wykonywane będą na aparaturze od Reynolds Medical. Zakres badań obejmuje pomiary w kabinie pletzymograficznej (TGV, RAW), pomiary oscylacji wymuszonych (AOS), pomiary tlenku azotu (FeNO – NIOX) oraz sercowo – płucny test wysiłkowy (CPET).

Moduł warsztatowy jest wydarzeniem w programie Konferencji zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Zdrowe Płuca” oraz partnera naukowego Konferencji, Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Reynolds Medical udostępnia aparaturę i wyroby medyczne w celu przeprowadzenia warsztatów.

Szczegóły Konferencji na stronie organizatora https://zdrowepluca.edu.pl

Dla klientów i użytkowników Reynolds Medical bezpłatne wejściówki na warsztaty – do wyczerpania puli miejsc.

Do zobaczenia na warsztatach i Konferencji.

niox-vero-15
niox-vero-15