Select Page

Używanie wyrobów Geratherm Respiratory podczas ryzyka SARS-CoV-2 – aktualizacja

prawidlowe_wykonywanie_pomiaru_cisnienia_2
Używanie wyrobów Geratherm Respiratory podczas ryzyka SARS-CoV-2 – aktualizacja

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 (tzw. koronawirus) i wynikającymi z tego zaleceniami dotyczącymi zasad wykonywania badań oddechowych, przekazujemy poniższe informacje przygotowane na podstawie informacji otrzymanej od wytwórcy Geratherm Respiratory GmbH.

Zalecenia Grupy 9.1 ERS

Europejskie Towarzystwo Oddechowe opublikowało dokument zawierający zalecenia Grupy 9.1 (Respiratory funcQon technologists / scienQsts) ERS w zakresie wykonywania badań oddechowych podczas pandemii COVID-19 i później (Lung func(on tes(ng during COVID-19 pandemic and beyond, https://ers.app.box.com/s/zs1uu88wy51monr0ewd990itoz4tsn2h). Eksperci ERS zalecają wdrożenie określonych środków ostrożności z uwzględnieniem 3 faz występowania choroby w populacji: fazy pandemii (poziom 1 zaleceń ostrożności), fazy po szczycie epidemii (poziom 2 zaleceń ostrożności), fazy po okresie epidemii (poziom 3 zaleceń ostrożności).

  • w fazie pandemii nie zalecane jest wykonywanie badań pacjentów z objawami zakażenia lub grypy, nie należy wykonywać badań do 30 dni po infekcji u pacjentów z covid-19, a także zalecane jest odłożenie wszystkich badań rutynowych oraz wszystkich badań wysiłkowych, nebulizacji, prowokacji oskrzelowej i tym podobnych tworzących aerozole oddechowe
  • w fazie po szczycie epidemii zalecane jest nadal ograniczenie wykonywania badań wysiłkowych, nebulizacji, testów prowokacji oskrzelowych i innych tworzących aerozole
  • w fazie po epidemii przewiduje się powrót do wykonywania badań stosownie do regulacji i zaleceń lokalnych

Szczegółowe środki i metody zabezpieczeń opisane są we wspomnianym dokumencie. Poniżej wybrane istotne informacje dotyczące procedury badania i aparatury w fazie pandemii (1 poziom zaleceń ostrożności):

  • zalecane jest ograniczenie badań do spirometrii oraz oznaczania pojemności dyfuzyjnej, pozostałe badania wymagają dokładnej oceny ryzyka
  • badania w kabinie pletyzmograficznej są możliwe pod warunkiem zapobiegania skażeniu kroplami
  • wszystkie badania wymagają stosowania filtrów w torze pomiarowym o wysokiej skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii (wykazanych dla przepływów 600 do 700 L/min), nie zaleca się stosowania głowic jednorazowych, chyba że mogą być stosowane z filtrem oddechowym bez pogorszenia jakości pomiarów
  • zalecane jest zwiększenie stosowania jednorazowych akcesoriów pomiarowych (ustniki, klipy na nos).

Informacje dotyczące aparatów Spirostik USB i Spirostik Complete

Aparaty Spirostik USB oraz Spirostik Complete nie powinny być wykorzystywane w fazie pandemii przy 1 poziomie zaleceń ostrożności. Aparaty te wykorzystują jednorazowe głowice pomiarowe i nie są przystosowane do wykonywania badań z użyciem filtrów oddechowych.

Jednorazowe głowice Spiraflow składają się z zespolonych trwale: czujnika przepływu oraz ustnika. Czujnik posiada wewnętrzną siatkę oporową, a ustnik siatkę wejściową przeznaczoną do wyrównywania przepływu przez głowicę i filtracji większych drobin w powietrzu wydychanym. Siatki te nie stanowią zabezpieczenia i nie są przewidziane jako zabezpieczenie przed drobnoustrojami.

Informacje dotyczące aparatów Spirostik Blue

Zalecamy używanie aparatu Spirostik Blue z jednorazowymi czujnikami Blueflow oraz filtrami oddechowymi Neumofilt. Stosowanie głowic Blueflow stanowi wystarczające zabezpieczenie w zakresie krzyżowej transmisji zakażeń pomiędzy pacjentami. Poziom bezpieczeństwa jest równoważny do stosowania filtrów przeciwwirusowych o stopniu filtracji 99,99999996%. Skuteczność filtracji potwierdzona jest badaniami laboratoryjnymi An Evaluation of Filtration Efficiencies Against Viral and Bacterial Aerosol Challenges. Report No. 19/056, z dn. 15.01.2020 przeprowadzonymi na zlecenie producenta przez Public Health England. Dodatkowo filtry oddechowe przystosowane do używania z głowicą Blueflow, zapewniają wysoki poziom filtracji i bezpieczeństwa potwierdzony badaniami laboratoryjnymi An Evaluation of Filtration Efficiencies Against Viral and Bacterial Aerosol Challenges. Report No. 155/11 (Health Protection Agency). Skuteczność filtracji dla przepływów 55 L/min to >99,997% (bakterie i wirusy) oraz przy przepływie 750 L/min to >99,50% dla bakterii i >99,987% dla wirusów.

Konstrukcja uchwytu głowicy umożliwia pozbycie się użytego czujnika bez konieczności jego dotykania. Przewody ciśnieniowe aparatu nie wymagają specjalnej dezynfekcji ponieważ nie prowadzą przepływu powietrza (zakończone są przetwornikiem różnicowym ciśnienia, który uniemożliwia przepływ przez przewody). Ze zwykłych względów sanitarnych należy wykonywać procedury czyszczenia i dezynfekcji przewidziane instrukcją użycia, w tym mokrą dezynfekcję powierzchni wewnętrznych gumowego uchwytu mocującego czujnik (ryzyko namnażania się drobnoustrojów w czasie).

Informacje dotyczące aparatów Spirostik Pro, Diffustik, Bodystik

Aparaty Spirostik Pro, Diffustik oraz Bodystik wykorzystują w torze pomiarowym filtry przeciwwirusowe. Stosowanie filtrów stanowi podstawowe wskazanie w zakresie środków zabezpieczenia personelu i środowiska przed ryzykiem zakażenia, ale jedynie w zakresie filtrowania powietrza wydychanego przez badanego.

Bieżące zalecenia ERS wskazują na konieczność stosowania wysokowydajnych filtrów, tj. posiadających współczynnik filtracji powyżej 99% przy przepływach powyżej 600 L/min. Dostarczane przez nas filtry Pulmosafe (Lemon Medical GmbH) posiadają laboratoryjnie potwierdzoną skuteczność filtracji dla wirusów 99,907% przy przepływie 750 L/min (wyniki badań laboratoryjnych Public Health England z dn. 26.11.2013).

Czynności wskazane w zakresie czyszczenia i dezynfekcji opisane są w instrukcji użycia aparatów oraz w biuletynie technicznym nr dok. 09-07-42824-01 Zasady reżimu sanitarnego aparatów i akcesoriów linii Geratherm Respiratory.

 

Dokumenty wymienione w biuletynie dostępne są na żądanie w Reynolds Medical.