Select Page

Synchronizacja obrazu wideo – nowa funkcja opcji GAT (Finapres NOVA)

prawidlowe_wykonywanie_pomiaru_cisnienia_2

Najnowsza wersja oprogramowania Novascope PC pozwala na synchronizację wideo z iPada (element wyposażenia opcji GAT), z sygnałami rejestrowanymi w badaniu aparatem Finapres NOVA. Rejestracja obrazu podczas diagnostyki omdleń (np. biernej pionizacji) jest rekomendowanym postępowaniem podczas wykonywania badań. Rekomendacja znajduje się wprost w ostatnim opublikowanym dokumencie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczącym postępowania i diagnostyki omdleń.

“Dodanie nagrania wideo do testu pionizacyjnego pozwala na obiektywną i powtarzalną obserwację objawów klinicznych związanych z ciśnieniem tętniczym i tętnem, pomaga również w ocenie względnego wkładu bradykardii i hipotensji w omdleniach.”
(ESC 2018 Guidelines for the diagnosis and management of syncope).

Zautomatyzowane i zsynchronizowane nagranie wideo zaimplementowane w oprogramowaniu GAT jest unikalnym rozwiązaniem już dostępnym w naszej ofercie.

Z pomocą aktualnej wersji Novascope PC pliki wideo mogą zostać weksportowane i powiązane z badaniem. Są one automatycznie synchronizowane, co znacznie ułatwia pracę przy ocenie przebiegu badania i wykrywaniu momentu utraty przytomności.

synchronizacja_obrazu_wideo_nowa_funkcja_opcji_GAT_Finapres-NOVA_3