Select Page

Działania prewencyjne serwisu w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

prawidlowe_wykonywanie_pomiaru_cisnienia_2
Działania prewencyjne serwisu w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

W związku z rozszerzającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 (tzw. koronawirus) informujemy o wprowadzeniu  do odwołania do regularnych działań serwisu, dodatkowych zasad postępowania z aparaturą, sprzętem i akcesoriami przekazywanymi do naprawy oraz w ramach reklamacji.

Z ogólnie dostępnych informacji* dotyczących wirusa SARS-CoV-2 wynikają jego następujące właściwości:

  • zakażenie następuje drogą kropelkową oraz przez kontakt bezpośredni z wydzielinami pacjenta, a także kontakt pośredni ze sprzętami i powierzchniami skażonymi wirusem,
  • czas przeżycia wirusa (na podstawie danych dla SARS) na powierzchniach nieożywionych w 4°C wynosi 28 dni, natomiast w 20°C od 2 do 5 dni,
  • wirus SARS-CoV-2 jest wirusem otoczkowym o pełnej wrażliwości na podstawowe preparaty biobójcze o działaniu wirusobójczym

 

Na podstawie powyższych danych, serwis wprowadza następujące modyfikacje stosowanych procedur naprawy:

  • otrzymane przez serwis przesyłki będą przed podjęciem naprawy przetrzymywane przez okres 5 dni w osobnych pojemnikach w temp. ok. 22 °C,
  • opakowania transportowe przesyłek będą utylizowane i zastępowane opakowaniami nowymi (z wyjątkiem opakowań oryginalnych producenta),
  • aparatura i akcesoria otrzymane przez serwis będą dezynfekowane powierzchniowo środkami o działaniu wirusobó

 

W związku z powyższym czas realizacji napraw może ulec wydłużeniu, przy czym w chwili obecnej nie przewidujemy wydłużenia ponad zwykłe czasy realizacji zleceń naprawy.

 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że niezależnie od powyższych okoliczności i zastosowanych przez nas dodatkowych procedur, aparaty i akcesoria przekazywane do serwisu powinny zawsze odpowiadać zwykłemu stanowi sanitarnemu dla tych przedmiotów, np. powinny zostać przekazane do serwisu czyste i ew. zdezynfekowane, jeżeli jest to przewidziane w instrukcji użycia, czyli odpowiadać czystości jaka jest przewidziana w związku z wykonywaniem badań pacjenta.

* Rekomendacje postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakarzenia koronawirusem SARS-cov-2 (Choroba COVID-19) dla podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, wydane przez Radę Naukową TUW PZUW. Data publikacji: 3 marca 2020 r.