Select Page

Bezpieczeństwo cyfrowe systemu Sentinel

prawidlowe_wykonywanie_pomiaru_cisnienia_2
Systemy medyczne zawierają dane osobowe w tym dane wrażliwe o stanie zdrowia. W obecnych czasach dostępności informacji w postaci cyfrowej, tworzenia rozwiązań opartych o przepływy i wymianę danych, szczególnie istotne jest stosowanie zabezpieczeń informacji, gwarantujących największe możliwe zabezpieczenia przed ryzykiem ich utraty, utraty integralności, autentyczności i poufności. Sentinel 11 jest nowoczesnym oprogramowaniem medycznym, które spełnia formalne wymagania oraz większość oczekiwań w tym zakresie.

Baza danych osadzona jest w serwerze bazodanowym Microsoft SQL, które jest powszechnie uważane z standard przemysłowy w zakresie przetwarzania danych. Produkt ten jest cały czas rozwijany i udoskonalany, dzięki czemu użytkownik może wspierać się szeroko dostępnymi rozwiązaniami w zakresie przetwarzania informacji i ich ochrony.

Baza danych nie jest zazwyczaj jedynym elementem wykorzystywanym przy przetwarzaniu danych, a przez to jedynym elementem wymagającym zabezpieczenia. Zabezpieczać przed nieuprawnionym dostępem należy także inne elementy systemów, które mogą zawierać dane wymagające ochrony, począwszy od dysków i nośników systemu operacyjnego, organizacji przetwarzania przez Sentinel, przesyłanie i komunikację bazy danych z aplikacjami medycznymi oraz informacje zapisywane w rejestratorach i aplikacjach medycznych.

Senitnel w wersji modelowej od 10.5 posiada pakiet bezpieczeństwa cyfrowego. Wspierane są mechanizmy szyfrowania nośników, szyfrowanie baz danych TDE, szyfrowanie komunikacji SSL, szyfrowanie plików przechowywanych i wysyłanych poza bazę danych oraz wykonuje pseudonimizację danych przy obsłudze rejestratorów EKG i ABP.

Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z możliwościami systemu Sentinel. Zabezpieczanie baz danych nie jest standardową usługą w ramach dostawy i instalacji oprogramowania, ze względu na wymagane dodatkowe porozumienie związane z dostępem do kluczy i certyfikatów użytkownika, w związku z tym polecamy usługi naszej firmy w ramach dodatkowych umów opieki technicznej. Szczegóły dostępne w serwisie.