Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSSPathfinder SL
  • |

Skuteczna detekcja napadów AF

● Czułość detekcji dla epizodu 97%.

● Specyficzność detekcji dla epizodu 99,7%.

● Czułość detekcji epizodów 94%.

Pathfinder SL skutecznie wykrywa napady migotania przedsionków w zapisie trwającym nawet do 7 dni, dzięki oryginalnemu firmowemu algorytmowi detekcji. Możliwa jest dzięki temu wiarygodna i szybka ocena skuteczności ablacji i farmakoterapii migotania. System opiera analizę o zmienność odstępów RR oraz specjalne algorytmy oceny stabilności rytmu odniesienia, dzięki którym skuteczność działania algorytmu jest wyjątkowa, uzupełniona dodatkowo przez wygodne narzędzia do edycji zapisu i epizodów migotania.


Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET