Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSSPathfinder Digital

 Zaawansowany system o dużej wydajności i ergonomii pracy. Pakiety naukowe. Rozwiązanie dla klinik, pracowni naukowych i dużych pracowni holterowskich.

Del Mar Reynolds Medical oferuje jedyny w swoim rodzaju, oryginalny system Pathfinder. Nasz system wykorzystuje unikalny algorytm Nielsona, szybki elastyczny i interaktywny, dzięki któremu możesz zapomnieć o uciążliwej weryfikacji szablonów i klas morfologii. Prospektywna lub retrospektywna analiza arytmii oraz zaawansowane możliwości korekcji pracy automatycznego algorytmu gwarantują komfortową i wiarygodną ocenę zapisu. Potwierdzeniem możliwości naszego naszego systemu jest satysfakcja naszych użytkowników. Mamy też inne atuty: opcja analizy niedokrwienia, pakiet analiz HRV, zaawansowane możliwości oceny QT.

Algorytm Nielsona

Algorytm Nielson'a to najstarsza część naszego systemu, wymyślona przez twórców naszego systemu i udoskonalana przez lata rozwoju firmy Reynolds Medical. Unikalny, opatentowany algorytm wykorzystuje prostą zasadę oceny podobieństwa analizowanych morfologii. Dzięki naszemu algorytmowi operator otrzymuje czytelną informację o zespołach QRS, wspartą zaawansowanymi możliwościami korekcji pracy algorytmu automatycznego i możliwością ręcznej edycji zapisu. Analiza arytmii bez uciążliwego przeglądania wzorców i grup morfologii, definiowanie własnych typów pobudzeń to podstawowe zalety naszego rozwiązania.

Image

Komfort pracy

Prawdopodobnie większość analizatorów holterowskich umożliwi automatyczną analizę zapisu. Jest więcej niż pewne, że wszystkie automatyczne analizy wymagają korekcji i weryfikacji. Jeżeli nie masz ochoty aby kolejny zapis z migotaniem przedsionków, pobudzeniami komorowymi i intermitującym blokiem przykuł Cię do komputera na cały dzień to właśnie zacząłeś myśleć o ergonomii pracy. Pathfinder to definicja ergonomii i komfortu analiz holterowskich. Po pierwsze algorytm analizy, po drugie nieporównywalna precyzja i wygoda prezentacji.

Image

Analiza niedokrwienia

Wiarygodna analiza niedokrwienia w rejestracji ambulatoryjnej to trudna i kontrowersyjna technika. Istnieje wiele powodów żeby rutynowo stosować ocenę niedokrwienia w badaniu holterowskim i istnieje naprawdę niewiele systemów które umożliwiają wykonanie oceny ST w sposób wystarczająco wiarygodny. Czy można ocenić prawidłowo pacjenta bez możliwości dokładnej weryfikacji  rozstawienia znaczników pomiarowych, pomiaru odchylenia i przebiegu odcinka z 4 punktów pomiarowych, możliwości pomiaru do wybranej wartości referencyjnej odcinka ST, ręcznego tworzenia epizodów niedokrwienia, zebrania informacji o przebiegu epizou w jednym miejscu?

Image  Image

Analiza HRV

Analizatory Pathfinder oferują analizę zmienności rytmu serca zgodną z zaleceniami NASPE i ESC. Dostępne są analiza w dziedzinie czasu oraz w dziedzinie częstotliwości. Podstawą analizy jest możliwość dokładnego przygotowania zapisu EKG. W systemie, wszystkie automatycznie wykluczone odstępy RR, zgodnie z założonymi kryteriami badania, są bezpośrednio oznaczane na ekranie. System zapewnia pełen zestaw wskaźników statystycznych takich jak sNN, RMSSD, SDNN, TI zebranych w zbiorczej tabeli i możliwych do wyliczenia dla całego badania, kolejnych godzin czy wybranego okna czasowego.

Image

Specjalny naukowy pakiet analizy spektralnej umożliwia dodatkową analizę zmienności rytmu serca, dla wybranych epok pomiarowych lub analizy typu waterfall. Bogate funkcje wizualizacji widmowej gęstości mocy umożliwiają porównania, uśredniania wybranych epok a także specjalny widok natężenia widma. Wszystkie wizualizacje, dane źródłowe i numeryczne możliwe są do umieszczenia w raporcie z badania.

Analiza QT

Firma Reynolds Medical jako jedna z pierwszych firm holterowskich wprowadziła pełną, nieuśrednioną analizę odstępu QT. Dzięki porównaniu zmienności kolejnych rzeczywistych odstępów RR oraz QT, możliwe jest znalezienie istotnych zjawisk współzależności odstępów, ocena problemów repolaryzacji i wiarygodna ocena dynamiki QT. Nasze analizatory pracują w oparciu o prostą do zweryfikowania zasadę: pomiar QT jest możliwy wszędzie tam gdzie sam nie miałbyś wątpliwości odnośnie wyznaczenia końca bądź szczytu załamka T. Oznacza to, że system nie rozstawi znaczników pomiarowych tam gdzie załamek T nie istnieje lub jest niewyznaczalny! Ta prosta zasada jest podstawą skuteczności naszego algorytmu. Poza tym znaczniki pomiarowe możliwe są do wygodnego zweryfikowania oraz korekcji w wybranym zakresie badania. Wyniki pomiaru QT w każdym analizowanym kanale niezależnie, wykreślane są w postaci trendów RR, QTkoniec, QTszczyt oraz wartości korygowanych formułą Bazett'a.

Integracja 

System holterowski Pathfinder jest także zintegrowany z platformą CardioNavigator. Dzięki temu, zapewniamy Twojej pracowni kompletny i zintegrowany system diagnostyczny.


Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET