Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSSOcena sztywności tętnic
  • |

Complior - referencyjna metoda oceny sztywności tętnic

Prosta, szybka i powtarzalna metoda pomiaru PWV

Metoda rekomendowana przez standardy ESH i ESC

Jednoczesny pomiar dla 3 segmentów naczyń

Opcja pomiaru ciśnienia centralnego z tętnicy szyjnej

Complior jest aparatem za pomocą którego powstała większość badań klinicznych, w zakresie pomiaru prędkości fali tętna i oceny sztywności tętnic. Aparat oparty jest o bezpośrednią metodę pomiaru prędkości, poprzez oznaczenie czasu przejścia fali pomiędzy czujnikiem na tętnicy szyjnej oraz czujnikiem na tętnicy udowej (lub w innym wybranym miejscu), odniesionym do drogi przejścia mierzonej bezpośrednio pomiędzy punktami pomiarowymi. Complior nie zakłada żadnych algorytmów i modeli rekonstrukcji, a dzięki jednoczesnemu pomiarowi fali tętna z czujników, pomiar jest możliwy przy występowaniu arytmii. Aparat umożliwia wygodny i powtarzalny pomiar jednocześnie z czterech czujników piezoelektrycznych, dzięki czemu można oceniać jednocześnie do trzech segmentów naczyń. Czujniki mocowane są z pomocą specjalnych zacisków oraz posiadają funkcję automatycznej regulacji wzmocnienia. Oprogramowanie dostarczane z aparatem, umożliwia gromadzenie badań i opracowywanie wyników oraz ich prezentację w postaci raportów i odniesienia do wartości norm.


Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET