Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSSAlternans załamka T
  • |

MTWA z zaleceniem AHA/ESC

Metoda udokumentowana badaniami klinicznymi i zaleceniami ESC (Klasa IIA wskazań)

Rozdzielczość pomiaru 1,9 uV

Komputerowe wspomaganie przebiegu badania

Automatyczna interpretacja wyników

Firma Cambridge Heart opracowała oryginalną metodę analizy mikrowoltowej zmienności alternansu załamka T. Metoda polega na zastosowaniu opatentowanych sensorów wysokiej rozdzielczości i spektralnej analizie zmienności morfologii całego załamka T.

Badanie wykorzystuje zestaw siedmiu sensorów wysokiej rozdzielczości. Każdy sensor posiada cztery elementy elektrodowe, dzięki czemu osiągana jest, niedostępna dla zwykłych elektrod EKG, rozdzielczość rejestracji sygnału na poziomie 0,1 uV. Pomiar zmian impedancji pomiędzy sensorami i segmentami elektrod pozwala maksymalnie odseparować informacje od artefaktów ruchowych i wynikających z czynności oddechowej.

Metoda spektralna MTWA jako jedyna uzyskała rekomendację FDA w ocenie zagrożenia złośliwą arytmią komorową i incydentem nagłego zgonu sercowego, a także znalazła się w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w klasie IIA zaleceń. Jest to także jedyna ocena alternansu refundowana w USA jako procedura oceny pacjentów kwalifikowanych do terpaii ICD. Metoda posiada szerokie referencje w badaniach wieloośrodkowych, a także bogatą bibliografię.

 

Mikrowoltowy alternans załamka T

 


Sensory wysokiej rozdzielczości do MTWA

 Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET