Reymed - kanały RSS


Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSS


RSS

  Reynolds Medical - aktualności i wydarzenia
Kliknij nazwę kanału żeby uruchomić otrzymywanie informacji w swoim odbiorniku wiadomości rss.
Publikujemy informacje, o ważnych dla nas i naszych klientów, wydarzeniach, nowościach i zapowiedziach. Wiadomości są również dostępne na Facebooku, Twitterze i LinkedIn - odnośniki dostępne są pod ikonami serwisów społecznościowych w nagłówku naszej strony www.


Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET