Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSSImpresario

 

 

Impresario jest systemem analizy holterowskiej EKG, możliwym do skonfigurowania zależnie od potrzeb i budżetu – od systemu retropsektywnego aż do w pełni prospektywnego analizatora o zaawansowanych możliwościach analizy. Rozbudowa systemu możliwa jest w prosty sposób, bez konieczności wymiany istniejących elementów sprzętu i oprogramowania. Dostępne są trzy warianty pracy analizatora oraz szereg opcji dodatkowych takich jak analiza stymulatorowa, analiza zmienności rytmu serca czasowa i spektralna, odstępu QT retrospektywna i interaktywna. Oprogramowanie jest kompatybilne z platformą Sentinel, integrującą z innymi rodzajami badań, zapewniającą mechanizmy archiwizacji i przetwarzania danych pacjentów i raportów, internetową wymianę badań oraz możliwości konfiguracji interfejsu użytkownika.


Oryginalna edycja prospektywna

 

Impresario umożliwia prospektywną edycją zapisu EKG. W tym trybie możliwe jest jednoczesne do edycji analizy automatycznej, przeglądanie zapisu EKG, w postaci nakładania pobudzeń lub stronicowania a dodatkowo, w postaci bieżącego tachogramu RR znakowanego kolorem sklasyfikowanych pobudzeń. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, praca z EKG przebiega szybciej, przy zachowaniu wysokiej wiarygodności analizy. 

 

Analiza interaktywna - opcja pakietu Impresario Symphony

Impresario jest jednym z nielicznych obecnie systemów, które pozwalają na tzw. analizę interaktywną, czyli możliwość pracy przy zachowaniu pełnej swobody zmiany dowolnych parametrów i nastaw algorytmu, w każdym momencie badania. Dzięki analizie interaktywnej możliwe jest dokładniejsze i szybsze wykonanie analizy w przypadkach złożonych problemów technicznych. Dzięki analizie interaktywnej to operator decyduje o przebiegu analizy i kontroluje ją w każdym momencie, zamiast rozważać narzucone przez system kompromisy i ograniczenia.

Opcje i możliwości

Pakiet podstawowy oprogramowania Impresario Solo zawiera analizę retrospektywną, edycję grup morfologii, stronicowanie EKG, arytmiagraf, skanowanie w trybach stronicowania, nakładania oraz przewijania, analizę pobudzeń wystymulowanych, ocenę zapisów 12 kanałowych, listę arytmii, tabelę godzinową, podsumowanie analizy oraz konfigurowane raporty badania.

 

 

 


Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET