Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSSOcena sztywności tętnic
  • |

Complior - referencyjna metoda oceny ciśnienia centralnego

Prosta, szybka i powtarzalna metoda pomiaru CP

Metoda bezpośrednia bez przybliżeń i rekonstrukcji sygnałów

Uznana metoda kalibracji bez kontrowersji metodologicznych

Complior posiada opcjonalną możliwość pomiaru ciśnienia centralnego, na podstawie pomiaru sygnału fali tętna z tętnicy szyjnej. Kalibracja wartości pomiarów uwzględnia parametry ciśnienia rozkurczowego oraz średniego, wyznaczonych tradycyjnymi nieinwazyjnymi metodami pomiarowymi. Dzięki zastosowanemu podejściu, pomiar jest uzyskiwany najprostszą i nie budzącą kontrowersji metodologicznych metodą, bez potrzeby użycia przybliżeń oraz algorytmów rekonstrukcji sygnału mierzonego w innych punktach pomiarowych. Dzięki specjalnym zaciskom i konstrukcji czujników piezoelektrycznych, pomiar wykonywany jest bez udziału operatora, prosto i powtarzalnie.


Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET