Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSSCardioCall VS20

Event Holter - rejestrator zdarzeń EKG

● Zapis w trybie przyłożenia

● Zapis w trybie pętli

● Pamięć 20 minut EKG

● Programowane sekwencje rejestracji

● Tryb czuwania do 6 miesięcy

● Opcja transmisji telefonicznej

CardioCall rejestruje do 20 minut jednokanałowego zapisu EKG lub do 10 minut zapisu dwukanałowego, w wybranej przez użytkownika sekwencji czasowej. Zapis bezpośredni realizowany jest poprzez wbudowane metalowe elektrody, zapis w trybie pętli wymaga zastosowania 2- lub 3-odprowadzeniowego przewodu pacjenta i typowych elektrod EKG. Tryb pętli zatrzymuje w pamięci EKG nawet do 9 minut zapisu. Po zapełnieniu pamięci rejestrator nie pozwala na dalsze rejestracje EKG, informując o konieczności odczytu danych i podtrzymuje zapisane dane do momentu ich odczytania.

Rejestratory CardioCall są małe, dyskretne i umożliwiają pracę na pojedynczej baterii do 6 miesięcy. Dane zapisane w aparatach można odczytać na własny komputer. Każde z urządzeń umożliwia też nadania zapisanych badań przez linię telefoniczną do stacji odbiorczej EventStation.


Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET