Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSSCardioCall ST80

Event Holter - rejestrator zdarzeń EKG

● Zapis w trybie pętli

● Pamięć 85 minut EKG

● Programowane sekwencje rejestracji

● Tryb monitorowania do 5 tygodni

● Tryb zapisu cyklicznego

● Opcja transmisji telefonicznej

CardioCall ST80 rejestruje do 85 minut jednokanałowego zapisu EKG lub do 40 minut zapisu dwukanałowego, w wybranej przez użytkownika sekwencji czasowej. Zapis w trybie pętli wymaga zastosowania 2 lub 3 odprowadzeniowego przewodu pacjenta i typowych elektrod EKG. Tryb pętli zatrzymuje w pamięci EKG nawet do 80 minut zapisu. Po zapełnieniu pamięci, rejestrator nie pozwala na dalsze rejestracje EKG informując o konieczności odczytu danych i podtrzymuje zapisane dane do momentu ich odczytania.


Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET