Select Page

PWV i cBP

Referencyjna metoda oceny sztywności tętnic
według standardów ESH i ESC

PWV i cBP mierzone jednocześnie prostą, szybką i przyjazną dla pacjenta metodą

PWV – bezpośredni pomiar prędkości fali tętna pomiędzy tętnicą szyjną i udową (PWVcf)

cBP – ciśnienie centralne wyznaczane bez modeli i rekonstrukcji matematycznych

Pomiar PWV i cBP aparatem Complior

Ocena funkcji śródbłonka przy pomocy aparatu Complior (crPWV)

Prędkość fali tętna (PWVcf) aparatem Complior – w całości na bazie wytycznych

9

Bezpośredni pomiar czasu przejścia fali tętna pomiędzy tętnicą szyjną i udową

2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension
Carotid-femoral PWV is the ‘gold standard’ for measuring aortic stiffness.

9

Ocena fali tętna zgodna z zaleceniami

ARTERY Society guidelines for validation of non-invasive haemodynamic measurement devices: Part 1, arterial pulse wave velocity. Ian B. Wilkinson
Simultaneous carotid and femoral artery tonometry is the non-invasive reference for studies involving carotid- femoral PWV measurements. Two investigators should be used, with a 1kHz sampling rate, and a minimum recording time of 10 cardiac cycles. Preference is given to recordings from the right carotid and right femoral arteries. The transit time should be determined from the waveforms using the intersecting tangent method.

9

Metoda pomiaru zgodna z obowiązującą wartością progową 10 m/s

Determinants of pulse wave velocity in healthy people and in the presence of cardiovascular risk factors: ‘establishing normal and reference values’ The Reference Values for Arterial Stiffness’ Collaboration
PWV is calculated using the intersecting tangent algorithm and the direct carotid to femoral path length, and then rescaled to real PWV using Eq [PWV=0,8 Xdirect / T, (m/s)].

9

Aparat najczęściej wybierany w dużych badaniach klinicznych

Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. (Stephane Laurent, John Cockcroft, Luc Van Bortel et. al.)
Position statement: PWV. Carotid-femoral PWV is considered as the ‘gold-standard’ measurement. of arterial stiffness. [The Complior System] was used in most of the epidemiological studies demonstrating the pre- dictive value of PWV for CV events.

9

Jednoczesny pomiar do trzech segmentów naczyniowych

9

Metoda pomiaru niezależna od regularności rytmu serca

9

Oprogramowanie z oceną wyniku badania w odniesieniu do wartości referencyjnych dla populacji

9

Inwazyjne i nieinwazyjne walidacje aparatu

Sztywność tętnic w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego

Just Measure It, Just Do It!*

*Aortic Stiffness for Cardiovascular Risk Prediction.Just Measure It, Just Do It!*, Charalambos Vlachopoulos, MD, Konstantinos Aznaouridis, MD, Christodoulos Stefanadis, MD, Journal of the American College of Cardiology, Vol. 63, No. 7, 2014
9

Podwyższona sztywność naczyń tętniczych jest niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego i śmiertelności. (1, 2)

9

Skuteczność rokownicza PWV została wykazana w kilku badaniach epidemiologicznych. (2)

9

PWV jest też dodatkowym i uzupełniającym parametrem do skali ryzyka Framingham. (3)

9

Poprawa PWV oznacza poprawę ryzyka sercowo-naczyniowego. (4)

9

Sztywność tętnic, oceniania szyjno-udową prędkością fali tętna, jest badaniem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego oraz Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego. (5)

(1) Laurent, S. et al., Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. Eur.Heart J. 2006
(2) Vlachopoulos, C., K. Aznaouridis, and C. Stefanadis, Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with arterial stiffness: a systematic review and meta-analysis. J Am.Coll.Cardiol. 2010
(3) Boutouyrie, P., S. Vermersch, S. Laurent, and M. Briet, Cardiovascular risk assessment through target organ damage: role of carotid to femoral pulse wave velocity Clin.Exp.Pharmacol.Physiol 2008
(4) Guerin, A. P., J. Blacher, B. Pannier, S. J. Marchais, M. E. Safar, and G. M. London, Impact of aortic stiffness attenuation on survival of patients in end- stage renal failure. Circulation 2001
(5) Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2013;34:2159–219.

Pomiar ciśnienia centralnego (cBP) bez rekonstrukcji matematycznej

9

Pomiar cBP bez modelu rekonstrukcji i matematycznych oszacowań

Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. (Stephane Laurent, John Cockcroft, Luc Van Bortel et. al.)
Position statement: Central pulse-wave analysis. Pulse-wave analysis should be optimally obtained at the central level, i.e. at the site of the carotid artery or the ascending aorta, and either directly recorded or computed from the radial artery waveform using a transfer function. Pulse wave should be analyzed through three major parameters: central pulse pressure, central systolic pressure, and the AIx.

9

Pomiar niezależny od operatora, na podstawie fali tętna szyjnego

Validation of Carotid Artery Tonometry as a Means of Estimating Augmentation Index of Ascending Aortic Pressure. Chen-Huan Chen, Chih-Tai Ting, Amit Nussbacher E, rez Nevo, David A. Kass Peter Pak, Shih-Pu Wang, Mau-Song Chang, Frank C.P. Yin
In addition, after adjusting for age, sex, height, blood pressure, heart rate, and study site, the changes of both AIs from baseline values with handgrip or nitroglycerin were highly associated such that the aortic AI could be approximated from the carotid AI with appropriate regression equations. The high correlations and predictable changes after interventions between the central AI and those estimated from noninvasive carotid tonometry suggest that this technique may have wide applicability for many cardiovascular studies.

9

Kalibracja pomiaru ciśnieniem średnim i rozkurczowym z tętnicy ramieniowej

Does radial artery pressure accurately reflect aortic pressure? (Pauca AL, Wallenhaupt SL, Kon ND, Tucker WY)
In this group of patients, who were studied before undergoing CPB, the radial SAP gave a poor estimate of that present in the ascending aorta, since in more than 50 percent of the cases, the radial SAP was 10 to 35 mm Hg higher than that in the aorta. The radial MAP and DAP are reliable, since in 90 percent and 92 percent of the patients, respectively, the pressure differences were within +/- 3 mm Hg of those in the aorta.

Kliniczne znaczenie ciśnienia centralnego

We don’t die from the arm*

*Prof. Denis Chemla
Ciśnienie centralne (aorta, tętnice szyjne) bezpośrednio wpływa na pracę najważniejszych narządów wewnętrznych: serca, mózgu, nerek. Ciśnienie centralne (cBP) różni się od tradycyjnie mierzonego ciśnienia obwodowego z tętnicy ramieniowej (BP) i jest lepszym od niego parametrem predykcyjnym problemów sercowo-naczyniowych (1–5).
Ciśnienie centralne różni się od obwodowego nie tylko wartościami charakterystycznymi, ale również samym przebiegiem (6). Fakty z badań epidemiologicznych:
9

Ciśnienie z tętnicy ramiennej nie posiada wartości prognostycznej dla oceny śmiertelności (…) puls ciśnienia na poziomie tętnic szyjnych i,  przede wszystkim, brak wzmocnienia PP, są niezależnymi wskaźnikami śmiertelności. (1)

9

Lepsze znaczenie prognostyczne ciśnienia centralnego w porównaniu z ramieniowym. (3)

9

Ciśnienie centralne, a nie obwodowe, przewiduje śmiertelność sercowo-naczyniową niezależnie od tradycyjnych czynników ryzyka. (4)

9

Puls ciśnienia centralnego jest niezależnie powiązany z podstawowymi punktami końcowymi sercowo-naczyniowymi, ciśnienie obwodowe nie. (7)

(1) Safar, M. E., J. Blacher, B. Pannier, A. P. Guerin, S. J. Marchais, P. M. Guyonvarc’h, and G. M. London, Central pulse pressure and mortality in end-stage renal disease. Hypertension 2002
(2) Agabiti-Rosei, E. et al., Central blood pressure measurements and antihypertensive therapy: a consensus document. Hypertension 2007
(3) Pini, R., M. C. Cavallini, V. Palmieri, N. Marchionni, B. M. Di, R. B. Devereux, G. Masotti, and M. J. Roman, Central but not brachial blood pressure predicts cardiovascular events in an unselected geriatric population: the ICARe Dicomano Study. J.Am.Coll.Cardiol. 2008
(4) Wang, K. L., H. M. Cheng, S. Y. Chuang, H. A. Spurgeon, C. T. Ting, E. G. Lakatta, F. C. Yin, P. Chou, and C. H. Chen, Central or peripheral systolic or pulse pressure: which best relates to target organs and future mortality? J.Hypertens. 2009
(5) Vlachopoulos, C., K. Aznaouridis, M. F. O’Rourke, M. E. Safar, K. Baou, and C. Stefanadis, Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with central haemodynamics: a systematic review and meta-analysis. Eur.Heart J 2010
(6) London, G. M., and B. Pannier, Arterial functions: how to interpret the complex physiology. Nephrol.Dial.Transplant. 2010
(7) Jankowski P1, Kawecka-Jaszcz K, Czarnecka D, Brzozowska-Kiszka M, Styczkiewicz K, Loster M, Kloch-Badełek M, Wiliński J, Curyło AM, Dudek D; Pulsatile but not steady component of blood pressure predicts cardiovascular events in coronary patients. Hypertension. 2008 Apr;51(4):848-55. doi: 10.1161

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja oprogramowania

Walidacje

Laurent S, Cockcroft J, Van BL, Boutouyrie P, Giannattasio C, Hayoz D, Pannier B, Vlachopoulos C, Wilkinson I, Struijker-Boudier H. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. EurHeart J. 2006;27:2588–2605.

Asmar R, Benetos A, Topouchian J, Laurent P, Pannier B, Brisac A-M, Target R, Levy BI. Assessment of arterial distensibility by automatic pulse wave velocity measurement: validation and clinical application studies. Hypertension. 1995;26:485– 490.

Asmar R, Topouchian J, Pannier B, Benetos A, Safar M. Pulse wave velocity as endpoint in large-scale intervention trial. The Complior study. Scientific, Quality Control, Coordination and Investigation Committees of the Complior Study. J Hypertens. 2001;19:813–818.

Pereira T, Maldonado J. Comparative study of two generations of the Complior device for aortic pulse wave velocity measurements. Blood Press Monit. 2010;15:316–321.

Stea F, Sgro M, Faita F, Bruno RM, Cartoni G, Armenia S, Taddei S, Ghiadoni L. Relationship between wave reflection and renal damage in hypertensive patients: a retrospective analysis. J.Hypertens. 31:2418–2424.

Podolec P, Kopec G, Podolec J, Wilkolek P, Krochin M, Rubis P, Cwynar M, Grodzicki T, Zmudka K, Tracz W. Aortic pulse wave velocity and carotid-femoral pulse wave velocity: similarities and discrepancies. HypertensRes. 2007;30:1151–1158.

Wilkinson IB, McEniery CM, Schillaci G, Boutouyrie P, Segers P, Donald A, Chowienczyk P. Artery Society guidelines for validation of non-invasive haemodynamic measurement devices: Part 1, arterial pulse wave velocity. Artery Res. 2010;4:34–40.

Sztrymf B, Jacobs F, Chemla D, Richard C, Millasseau SC. Validation of the new Complior sensor to record pressure signals non-invasively. J Clin Monit Comput. 2013.

Pereira T, Maldonado J, Coutinho R, Cardoso E, Laranjeiro M, Andrade I, Conde J. Invasive validation of the Complior Analyse in the assessment of central artery pressure curves: a methodological study. Blood Press Monit.

Pereira T, Maldonado J, Andrade I, Cardoso E, Laranjeiro M, Coutinho R, Conde J. Reproducibility of aortic pulse wave velocity as assessed with the new Complior Analyse. Blood Press Monit. 19:170–175.

Pereira T, Maldonado J, Reproducibility of the new Complior analyse estimating central arterial pressures. Abstract at the ESH congress 2014, Athens.