Mapa witryny          About          Kontakt          Rejestracja do biuletynu  Twitter   Facebook   LinkedIn   RSS


 • Pathfinder SL

  Najlepszy automatyczny algorytm wykrywania napadowego migotania przedsionków w zapisie holterowskim. Dwa synchroniczne ekrany. Nowy szybki i precyzyjny algorytm analizy wielodobowego zapisu. Pathfinder SL>>>

 • Complior - PWV i CP

  Najbardziej uznany standard pomiaru prędkości fali tętna i ciśnienia centralnego. Aparat Complior,  pomiar PWV metodą bezpośrednią oraz CP bez rekonstrukcji. Metodologia zgodna z wytycznymi i zaleceniami ESH 2013. Complior>>>

 • Ergospirometria (CPET)

  Nowa generacja systemu do badań wysiłkowych z oceną wymiany gazowej oraz wentylacji. Komputerowo wspomagane wyznaczanie VAT i RCP, algorytm interpretacji wg. Wassermana, niskie koszty eksploatacji. Ergostik>>>


 • Siedziba firmy i serwisu
  ul. Renesansowa 5a
  01-905 Warszawa
  lub skorzystaj z Google Maps
  Dane kontaktowe
  reymed@reymed.pl
  tel. +48 22 877 55 44
  fax +48 22 877 55 46
  Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - GIOŚ E0003017WBW
  Projekt i wykonanie: InforpolNET